Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vattenläcka Forsbacka

spolande kran kran

Vi har en vattenläcka på Verksvägen. Vattentillförseln kommer att stängas för boende på Forsbackaområdet, Ernst Erikssons väg samt Brännbergsvägen 1 till 5.

Uppdaterat 2018-01-15:
Vattenläckan lagad, samtliga har vattnet åter.
Missfärgningar i vattnet kan uppstå i närområden nu när vattnet slagits på igen. Om så är fallet spola kallt vatten i första inkommande kran. Var även försiktig med tvätt av kläder. 

Vi har problem med att få ut sms till berörda, så tyvärr kanske alla inte hinner att tappa upp vatten. Men vattentank kommer att ställas ut. Vi meddelar var de placeras senare.

Från 21.00-tiden i kväll, söndag 14 januari, kommer vattentanksvagnar att vara utplacerade på Ernst Erikssons väg samt inne på gården Brännbergsvägen 1 till 5.

Planeringen är att läckan ska kunna lagas under morgondagen, måndag 15 januari, då kabelvisning samt tining gjorts så att grävning kan ske. 

Lycksele Avfall och Vatten AB


Uppdaterad den 14 januari 2018