Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vård- och omsorgsavgift för korttidsboende

Händer

När man vistas på korttidsboende, och inte har någon hemtjänst sedan tidigare, debiteras en avgift på 65 kronor per dygn för omvårdnad. Avgiften infördes första juni i år. 

Socialnämnden har beslutat att införa vård- och omsorgsavgift för vistelse på korttidsboende. Korttidsboende är en biståndsbedömd insats som är tillfällig och inte permanent.

Personer som vistas på korttidsboende kommer att debiteras en matavgift på 104 kronor per dygn samt 65 kronor i omvårdnadsavgift.

Maxtaxa och förbehållsbelopp gäller
För personer som har hemtjänstbeslut sedan tidigare med dagliga insatser samt städ/tvätt debiteras endast matavgift. Kommunens regler för maxtaxa och förbehållsbelopp gäller även för avgift för korttidsboende. Mat i korttidsboende omfattas inte av det kommunala högkostnadsskyddet och debiteras separat.


Fotograf: Agne Hörnestig
Uppdaterad den 19 juni 2017