Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


See - hållbarhetsveckan i Lycksele

Skylt gång- och cykelväg

Under SEE-veckan, 17-23 september, uppmanar Lycksele kommun medborgarna att gå eller cykla till skolan, jobbet eller andra aktiviteter.

Här finns ett axplock med några av veckans aktiviteter.

Måndag: Prova på eldriven mopedtaxi, Torget 13.00-16.00

Tisdag: Cykelservice, Resurscentrum 9.00-11.00 Solcellsföreläsning, Medborgarhuset 18.00-19.30

Onsdag: Folkhälsorådet och landstinget informerar om hållbarhetsmål och ordnar tipspromenad, Tannbergsskolan 11.00-14.00

Torsdag: Klädbytardag, Tannbergsskolan 9.00-15.00 Cykelservice, Resurscentrum 9.00-11.00

Fredag: Föreläsning om ekologiskt kaffe, Budhas kafferosteri 17.00 Programmet i sin helhet finns i tidningen som du får i brevlådan eller på www.seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten/program-2018/

Under SEE-veckan uppmanar Lycksele kommun medborgarna att gå eller cykla till skolan, jobbet eller andra aktiviteter. Frivilliga kommer att assistera vid övergångställen vid Forsdala-, Södermalm- och Norrängsskolan.

 


Uppdaterad den 19 september 2018