Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Skogliga åtgärder på Tannberget

Luleå stifts egendomsförvaltning planerar ett antal skogliga åtgärder på fastigheten LYCKSELE 11:12 där nu allmänheten har möjlighet till att lämna in synpunkter på åtgärderna.

Lycksele kommuns roll är att fungera som en informationskanal mellan Luleå stift och Lycksele kommuns medborgare. Mer information om åtgärden, kartor och kontaktuppgifter hittar du via länken nedan.

Skogliga åtgärder på Tannberget


Uppdaterad den 11 februari 2020