Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Problem med internetkapacitet

Bild på blå ruta med orden Segt internet?

Upplever du att din internetförbindelse i Stadsnätet har varit segt under hösten och vintern så kan du ha helt rätt. Felet har identifierats som för låg kapacitet in till kommunen.

Det är problem med kapacitetstillgången in till Lycksele vilket gör att du som använder Stadsnätet kan uppleva att internet är segt eller att internet kommer och går. Det är något som vissa tjänsteleverantörer har problem med, och det ligger utanför Stadsnätets kontroll. Vi har fått information om att det kommer att åtgärdas inom de närmaste veckorna.

Har du fortsatt problem med hastigheten på ditt internet efter att felet åtgärdats kan du kontakta din tjänsteleverantör.


Uppdaterad den 30 januari 2018