Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Planerat avbrott i Stadsnätet

Karta över delar av Lycksele, Forsdalaområdet är inringat

För Stadsnätets abonnenter på Forsdalaområdet kommer det att vara avbrott i internetförbindelsen under onsdag 11 april och torsdag 12 april.

Det huvudsakliga avbrottet kommer att ske på natten för att minimera störningen. Avbrotten beror på de ombyggnationer som sker i Forsdalaskolan. Följande tider kommer det vara avbrott i internetförbindelsen:

  • 11 april klockan 07.00-22.00 kan kortare avbrott förekomma
  • Mellan den 11 april klockan 22.00 och 12 april klockan 06.00 kommer internet vara helt nedsläckt
  • 12 april klockan 06.00 och 21.00 kan kortare eller längre avbrott förekomma

Vi ber om överseende med den olägenhet som kan uppstå av detta.

Information har gått ut till de hushåll som berörs genom tjänsteleverantörerna. Vid en temperatur på under -10 grader kommer arbetet att flyttas till annat datum. 


Uppdaterad den 10 april 2018