Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Lördagsöppet på ÅVC

Foto på uppfart ramp Lycksele ÅVC

Hösttädat i garderoben, källare, vinden, garderoben eller trädgården? Återvinningscentralerna i kommunen är öppna mellan klockan 09.00 till 13.00 nu på lördag den 6 oktober. Välkomna

Tänk på att sortera ditt avfall redan när du lastar så går det snabbare att tömma släpvagnen när du kommer till återvinningscentralen.

Vi tar emot trädgårds-, trä-, grov-, inert- och farligt avfall. Här finns sorteringsinformation av grovavfall och farligt avfall i pdf-format.


Uppdaterad den 4 oktober 2018