Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Isväg över Umeälven är öppen

Bild på isvägen fotad från tunneln

Nu har isvägen över Umeälven i Lycksele tätort öppnat. Två sträckor är plogade för gång- och cykeltrafik.

Det finns två plogade issträckor för du som promenerar, cyklar eller sparkar. Dels över älven från Hamnmområdet till Norrmalmsområdet och den andra sträckan är längs med älvskanten från Gammplatsen till gång- och cykeltunneln närmast centrum.

Du kan följa isvägarnas status om bärighet här


Uppdaterad den 13 december 2017