Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Isväg i Siksele öppen för 2 ton

Bild på karta över Sikseles isväg

Under vintertid är isvägen öppen i Siksele för biltrafik. Den har nu öppnat för 2 ton.

Isvägen för biltrafik i Siksele, över Vindelälven har öppnats för 2 ton. Var vänlig att respektera hastighetsbegränsningen på isvägen eftersom isen annars kan brytas sönder. När ett fordon rör sig över istäcket orsakar det en vattenvåg under isen. Denna våg, som liknar bogvågen från en båt, återverkar på istäcket och åstadkommer en böjning som vill bryta isen.

Du kan följa isvägarnas status om bärighet här 


Uppdaterad den 6 december 2017