Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Information om coronaviruset, covid-19

Illustration Coronavirus

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Allmän samhällsspridning råder i hela Västerbotten. 

Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.

Följande rekommendationer gäller från myndigheterna

 • Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. 
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre eller andra riskgrupper är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig ska inte besöka sjukhus och äldreboenden. Använd telefon och andra digitala kontaktvägar.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid- 19.
 • UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Fundera på om din resa inom landet är nödvändig. Du måste kunna ta hand om dig själv om du insjuknar på ditt resmål. Om du tillhör en riskgrupp bör du noga överväga om du ska resa eller ta emot besök. 
 • Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.
 • Varje person/medborgare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.
 • Regeringen har beslutat att det, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Besöksförbud på äldreboenden
Det råder besöksförbud på Lycksele kommuns samtliga särskilda boenden från den första april. Beslutet om besöksförbud är fattat av regeringen och gäller i hela Sverige. Anledningen till besöksförbudet är att begränsa smittspridning av coronaviruset. Hör gärna av dig via telefon eller genom digitala kanaler. 

Till dig som är över 70 år

 • Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.
 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator. 
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp att handla mat.
 • Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på https://www.ehalsomyndigheten.se/

Till dig som vill besöka en släkting eller vän som är över 70 år
Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19. 
• Avstå helt från besök om du känner dig sjuk.
• Hör gärna av dig via telefon eller genom digitala kanaler.

Kontakt med vården
Notera att det är mycket hög belastning på telefonnumret 1177 vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19

Det här gör kommunen:
Det nya viruset väcker många frågor hos allmänheten.
Lycksele kommun följer noga utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Kommunen har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Lycksele kommuns verksamheter agerar nu för att hantera en ökad smittspridning. Bland annat tas riskanalyser fram för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen och regelbundna samverkansmöten hålls, såväl internt som med externa parter. 

Förskola, skola och vuxenutbildning
I Lycksele kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att det är viktigt med hygienrutiner och att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

 • Med anledning av regeringens rekommendationer sker skolverksamhet på Utbildningscentrum från och med den 18 mars via distans- eller fjärrundervisning.
 • Gymnasiesärskolan och LärVux är undantagen och har från och med den 23 mars undervisning som vanligt på Tannbergsskolan. 
 • Skärpta hygienrutiner har införts för matservering inom för- och grundskola.
 • Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. 

Här följer en länk om information till skola och förskola om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Vård och omsorg
Lycksele kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Besöksförbud gäller på alla särskilda boenden. 
 • Stugträffen, öppen dagverksamhet på Skyttens äldreboende, samt Solbackens dagverksamhet är stängd tillsvidare. Antal växelvårdsplatser är reducerade.
 • Tänk även på att personer över 70 år rekommenderas att hålla sig hemma för att undvika smitta.

Övrig verksamhet
De flesta av kommunens verksamheter är öppna om inget annat meddelas. Som till exempel simhallen och övriga fritidsanläggningar.

Möten och evenemang
Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett förbud mot alla allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare. Digitala möten bör generellt övervägas som alternativ. 

Träna gärna men gör det säkert
För att minska smittspridningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

 • Träna inte om du är sjuk
 • Undvik aktiviteter med närkontakt
 • Byt om hemma
 • Dela inte vattenflaskor
 • Torka av gymutrustning efter användning
 • Träna helst utomhus

Hur ser Lycksele kommuns beredskap ut?
Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsorganisation som arbetar enligt olika krisplaner. Krisledningsorganisationen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen, Region Västerbotten och andra aktörer. 

Vad händer om en anställd på Lycksele kommun smittas?
Lycksele kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal som uppvisar symptom på sjukdom att stanna hemma från arbetet.

Varför stänger inte Lycksele kommuns skolor och förskolor?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att inte stänga skolor och förskolor. Lycksele kommun följer dessa rekommendationer. Vi följer kontinuerligt förändringar som sker.

Information about Covid-19 in english http://www.lycksele.se/innehall/english/information-about-covid-19/

Frågor och svar om coronaviruset
Folkhälsomyndigheten har sammanställt en frågor och svar (FAQ) om coronaviruset. Klicka här för att komma direkt till FAQ.

Länkar med mer information
Här kan du ta del av länkar till myndigheter:
Vårdguiden 1177
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet (UD)
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO
Region Västerbotten

Information in other languages (Folkhälsomyndigheten) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Självskattningstest från Region Västerbotten
Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest för Corona, Covid-19. Har du symptom och funderar på om du borde kontakta vården? Svara på frågorna i testet och få råd. Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.

Du gör testet här: https://coronatest.regionvasterbotten.se/ 


Uppdaterad den 7 april 2020