Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Inför sommarens förskola och fritidshem

Barn med lådbil

Under veckorna 28-31 (10 juli - 6 augusti) är förskolorna och fritidshemmen sammanslagna. På Forsdala finns det sommarförskola och sommarfritids för de barn som behöver barnomsorg under dessa veckor.

Inför sommaren önskar vi att föräldrarna senast den 2 maj lägger in i Tempus vilka veckor under sommaren barnet ska vara ledigt. Finns det behov av sommarförskola eller sommarfritids ska schematiderna för veckorna 28-31 vara inlagda i Tempus senast 31 maj. Ta del av mer information och annan bra information att känna till i länkarna.

Information om förskolan inför sommaren

Information om fritidshemmen inför sommaren


Uppdaterad den 27 april 2017