Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Förtydligande av eldningsförbud

Bild på en öppen eld vid grillplats

Eldningsförbudet skärps nu till att omfatta all eldning utomhus från och med i dag den 17 juli. Förbudet gäller inte eldning på din egen tomt med kol-, gasol eller elgrill på en hårdgjord yta.

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder sedan 10 juli klockan 13.00 med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 eldningsförbud i Lycksele kommun. Förbudet skärps nu till att omfatta all eldning utomhus, även vid särskild iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök.

Det innebär att det råder förbud mot all form eldning med öppen låga utomhus, gäller även engångsgrillar, portabla sprit- och gasolkök eller annan utrustning som har direkt markkontakt. Det är tillåtet att grilla på den egna tomten i en kol-, gasol- eller elgrill stående på ben samt på hårdgjord yta. Viktigt att ha släckutrustning på plats innan grillning påbörjas för att snabbt kunna släcka en eventuell uppkommen brand.

Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.


Uppdaterad den 17 juli 2018