Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar

Bild på corona virus

På grund av den pågående coronapandemin kan många föreningar inte genomföra planerade aktiviteter och arrangemang samtidigt som föreningarnas kostnader för lokaler och anläggningar vilket får stora konsekvenser för föreningarnas ekonomi.

Lycksele kommun har beslutat att införa ett tillfälligt extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar och som drabbats av intäktsbortfall och/eller ökade kostnader på grund av pandemin under perioden 1 mars–31 augusti 2020.

Bidragsstöd
En beloppsgräns på maximalt 20 000 kronor kan beviljas per förening. Den totala kostnaden för stödet får uppgå till maximalt 300 000 kronor.

Vem stödet riktar sig till? 
Idrottsföreningarna har möjlighet att ansöka hos Riksidrottsförbundet (RF) om kompensation för ökade kostnader och förlorade intäkter. Något motsvarande statligt stöd finns inte för andra föreningskategorier, exempelvis intresseföreningar.

Sök senast den 31 Augusti 2020

Klicka här för att söka stöd


Uppdaterad den 23 juni 2020