Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Eldningsförbudet upphävs i Lycksele

Ljung

Räddningschefen i Lycksele har beslutat att häva eldningsförbudet från och med i dag, måndag 18 juni.

Från klockan tio i dag hävs det eldningsförbud som varit utfärdat i Lycksele kommun sedan den 29 maj.

Manar till försiktighet
Räddningstjänsten uppmanar dock till stor försiktighet vid all eldning utomhus då det lokalt fortfarande finns områden med stor spridningsrisk på grund av den långvariga torkan.
- Se till att ha släckutrustning nära till hands även om du eldar i liten omfattning. Lämna aldrig en eld obevakad och släck ordentligt när du är klar, säger Jonas Hahlin, räddningschef Lycksele kommun.


Uppdaterad den 18 juni 2018