Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Eldningsförbud och bevattningsförbud upphävs

Bild på öppen eld där man kan grilla

I dag den 7 augusti har eldningsförbudet samt bevattningsförbudet upphävts i Lycksele kommun. 

Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 meddelas följande: Från och med tisdag 7 augusti 2018 klockan 12.00 upphävs eldningsförbudet i Lycksele kommun.

Information om beslutet
Beslutet innebär att det nu är är tillåtet att elda utomhus. Trots att det regnat de senaste dagarna har mycket av regnvattnet gått rakt ner i grundvattnet. Det finns även markområden som skuggats av trädens lövverk och därför inte genomfuktats tillräckligt. Stor försiktighet är därför nödvändig.

Eldningsförbud eller ej. Det är alltid den person som hållit i tändstickan som kommer att hållas ansvarig om en eld sprider sig utom kontroll.

Upphävning av bevattningsförbud
Lycksele Vatten och Avfall AB (LAVAB) har i dag även upphävt bevattningsförbudet som varit sedan den 12 juli. 

Upphävandet av eldningsförbudet och bevattningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.


Uppdaterad den 7 augusti 2018