Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Eldningsförbud i Lycksele kommun

Skogsbrand

Från och med tisdag 29 maj klockan 08.00 råder eldningsförbud i Lycksele kommun. Detta på grund av den höga brandrisken i skog och mark.

Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 5 meddelas följande: Från och med tisdag 2018-05-29 kl. 08.00 råder eldningsförbud i Lycksele kommun.

Beslutet innebär att det råder förbud mot all eldning utomhus med undantag för grillning på i förväg iordningställda grillplatser och utegrillar.

Förbudet gäller till dess något annat meddelas
Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdbränningar ska i god tid ansöka om dispens från eldningsförbudet.

Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.


Uppdaterad den 28 maj 2018