Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Eldningsförbud 31 juli 2018

Eld

Här finns aktuell information angående eldningsförbud i Lycksele kommun.

Från och med 2018.07.31, klockan 00.00 gäller följande:

Följande är tillåtet:

  • Eldning utomhus för matlagning och liknande får ske i utegrillar om dessa står på obrännbart underlag eller har minst 50 cm höga ben.
  • Uppvärmning av badtunnor får ske om godkända bränslen används.
  • Campingkök typ Trangia får användas om dessa står på obrännbart underlag.
  • Eldplatser som i förväg iordningsställts med cementring får också användas.
  • Som bränsle vid all typ av eldning utomhus får endast gasol, sprit, grillkol/briketter användas.

Följande är INTE tillåtet:

  • Vid eldning utomhus får inte ris, ved eller pellets användas då dessa bränslen ofta avger gnistor som kan flyga långt.
  • Inte heller andra brännbara vätskor än sprit får användas.
  • Eldning av ris, fjolårsgräs och liknande får inte förekomma.
  • Matlagning i eldgropar, rökar, vanliga lägereldar, nyingeldar och liknande får inte förekomma.

- Ovanstående villkor gäller både vid eldning på egen tomt eller ute i naturen.

- Trots att det regnat de senaste dagarna har mycket av regnvattnet gått rakt ner i grundvattnet. Det finns även markområden som skuggats av trädens lövverk och därför inte genomfuktats tillräckligt. Stor försiktighet är därför nödvändig.

- Eldningsförbud eller ej. Det är alltid den person som hållit i tändstickan som kommer att hållas ansvarig om en eld sprider sig utom kontroll.

- Beslutet är fattat med stöd av FSO 2 kap, § 7.


Uppdaterad den 31 juli 2018