Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Isvägen i Lycksele är öppen för säsongen

Nu är vintervägen över Umeälven i Lycksele öppen för gång- och cykeltrafik.  

Under dagen kommer vintervägen över Umeälven att öppnas för gång- och cykeltrafik. Tack vare kylan har isen frusit på sig och är tjock nog för gång- och cykeltrafikanter. 

Isvägen kontrolleras regelbundet

Istjockleken kontrolleras regelbundet undet säsongen och vintervägen stängs av när isen bedöms vara för svag. Umeälven är en reglerad älv vilket innebär att det går strömfåror i älven som kan skapa svaga isar. Plogade ytor har tjockare is och kontrolleras under hela säsongen.

Mer information om isvägarna hittar du här. Där hittar ni även kartor på vintervägens sträckning.


Uppdaterad den 11 december 2019Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17