Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Ansök om bygdemedel

Ansök om bygdemedel

2019 är det en kortare ansökningsperiod. Länsstyrelsens e-tjänst är öppen den 10 till den 31 januari.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Prioritering 2019

När det gäller Bygdemedel för föreningar i Lycksele kommun 2019 prioriteras i första hand energibesparande åtgärder i föreningsägda samlingslokaler och fritidsanläggningar samt i andra hand åtgärder som syftar till att långsiktigt säkra tillgången till samlingslokaler och fritidsanläggningar i bygden.

Sök på Länsstyrelsens hemsida

På Länsstyrelsens hemsida om bygdemedel finns blanketter för ansökan, rekvisition och redovisning samt mer information om hur ansökan går till. Där finns också kontaktuppgifter till dem som handlägger bygdemedlen.

Bygdemedel, vattenkraft

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.


Fotograf: Ingrid Sjöberg
Uppdaterad den 18 december 2018