Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden upphör

Bild på brukare och personals händer

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den första oktober.

Beslutet är fattat av regeringen. Syftet med förbudet, som regeringen införde nationellt den första april var att förhindra smittspridning av covid-19 och skydda de sårbara äldre.

De särskilda boendena behöver nu säkerställa att det finns förutsättningar för att besök kan genomföras på ett säkert sätt. Ett stort ansvar vilar också på de besökande att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Som stöd till verksamheterna tar Folkhälsomyndigheten fram rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre.

Instruktioner kring besöksrutiner
Rekommendationerna kommer att innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien för att minska risken för smittspridning. Dokumentet vänder sig till verksamheterna och kan användas som komplement till Socialstyrelsens föreskrifter om säkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Vi kommer att återkomma med mer information kring detta.


Uppdaterad den 17 september 2020