Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Besöksförbud på våra särskilda boenden

Bild på brukare och personals händer

Det råder besöksförbud på Lycksele kommuns samtliga särskilda boenden från den första april. Anledningen till besöksförbudet är att begränsa smittspridning av Coronaviruset.

Med anledning av risk för smittspridning vill vi skydda personer som befinner sig i riskgrupper. Regeringen har från och med den första april infört besöksförbud på samtliga särskilda boenden.
Den verksamhetsansvarige för ett boende får i enskilda fall medge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.
Tack för att vi hjälps åt!

Uppdaterad den 1 april 2020