Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Avbrott i internetförbindelsen 13 februari

Bild på kabel som gått av

Måndagen den 13 februari klockan 12.30-14.30 kan kortare avbrott i internetförbindelsen förekomma i samband med elarbeten. Områden som berörs är Lugnet - Lilltjärns instustriområde - delen av Bångvägen och Storgatan från S:t Mikaelsgården mot Lugnet.

Avbrotten förväntas uppstå i samband med omkoppling till och från den reservkraft som ska försörja internetnoden medan elarbetet pågår.

Vi ber om överseende med den olägenhet som kan uppstå av detta.

Bredbandsenheten


Uppdaterad den 10 februari 2017