Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Älvsnära grönområde restaureras

Lycksele kommun planerar en upprustning av grönområdet nere på Gammplatsen mot Umeälven.

Efter önskemål från allmänheten planeras området nere på Gammplatsen med syfte att öka tillgängligheten och göra området mer attraktivt och inbjudande.

Första etappen planeras starta i februari 2017 med nedtagning av träd och markarbete.

Området som idag består av skogsmark kommer att innehålla ett promenadstråk efter älvskanten med gångstigar, sittplatser, träd och gräsytor. 

Av den anledningen vill vi uppmärksamma båtägare som har sina båtar i detta område, att flytta dem från området så de inte kommer till skada.

Idéer och synpunker för vidareutveckling av området välkomnas! Se kontaktblock för kontaktuppgifter.

Gatu-Parkenheten, Lycksele kommun


Uppdaterad den 21 februari 2017Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17