Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Nyheter

Här hittar du ett urval av nyheter från Lycksele kommun.

 
Bild på park i Lycksele
Tipsrunda för framtiden

18 september 2020

Tävla och svara på frågor om Lyckseles framtid och delta i utlottningen av tre Lyckselekort laddade med 1000 kronor vardera.


Bild på brukare och personals händer
Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden upphör

17 september 2020

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den första oktober.


Två cyklister på cykelväg
Hållbarhetsveckan i Lycksele

13 september 2020

Nu är det dags för hållbarhetsveckan i Västerbotten igen. Mellan den 14-20 september så arrangeras en rad initiativ och aktiviteter i Lycksele med hållbarhet i fokus.


Hantlar att ha till vattengympa i förgrunden och suddig bakgrund med kvinnor i poolen.
Hälsopeppen startar i Lycksele

11 september 2020

Är du senior och äldre än 65 år? Vill du förbättra din hälsa och livskvalitet som bidrar till ett hälsosamt åldrande? Då kanske du ska anmäla dig till Hälsopeppen som startar i Lycksele. 


Bild på en mobiltelefon
Ändrade telefontider för biståndshandläggarna

11 september 2020

Under perioden veckorna 38 till 52 kommer det att vara förändrade telefontider för biståndshandläggarna. 


Bild på Sandra Mårtensson utanför Södermalmsskolan
Sandras examensarbete prisas i Sverige

10 september 2020

I våras skrev den nyexaminerade läraren Sandra Mårtensson ett examensarbete. Nu har det valts ut som ett av två vinnande bidrag i Sverige av examensarbeten inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.


Lyckselebo uttagen till Handelns Yrkestävlingar 2020

09 september 2020

Agnes Sjöberg, tidigare elev på Handelsprogrammet vid Tannbergsskolan är en av de uttagna till Handelns Yrkestävlingar den 16 och 17 september i Stockholm. Det är i yrket Visual Merchandiser hon kommer att tävla och priset är ett stipendium. 


Navet - ett stöd för familjer

09 september 2020

Visste du att Lycksele kommun har en verksamhet som heter Navet? Här kan du som vårdnadshavare få stöd när behovet finns.


Bild på skylt där det står Tuggens kraftstation
Tuggendammen avstängd för trafik

07 september 2020

Vi har tyvärr blivit tvungna att förlänga avstängningen över Tuggen damm, väg AC 598. Detta gäller till tisdag den 15 september klockan 16.00. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter för er del.


Utbildning för vuxna vid Lycksele lärcentrum

03 september 2020

Vid Lycksele lärcentrum på Tannbergsskolan finns kommunens vuxenutbildningar. Här finns många olika former av studiemöjligheter. 


bilder på två kvinnor inom räddningstjänsten vid en brandbil
Brandman på jobbet-dagen

01 september 2020

I dag vill Lycksele kommun uppmärksamma våra deltidsbrandmän- och kvinnor som är anställda både i och utanför vår organisation. Ni är Sveriges och inte minst Lyckseles hjältar!


bild på händer
Lagen om valfrihetssystem (LOV)

31 augusti 2020

Kommunfullmäktige har den 31 augusti beslutat om att införa valfrihet inom stöd, vård och omsorg enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) med start inom hemtjänsten från 2020-10-01.


Blomma i förgrunden och kommunfullmäktige i suddigt i bakgrunden.
Följ kommunfullmäktige via livesändning

31 augusti 2020

Du är varmt välkommen att närvara digitalt när kommunfullmäktige sammanträder i dag måndag den 31 augusti klockan 13.00.


Bild på personalen på musikskolan utanför musikskolan.
Välkommen till Lycksele musikskola

28 augusti 2020

Snart startar Lycksele musikskola upp sin verksamhet för hösten. Denna höst med delvis ny personal och nya förutsättningar.


Karta där vägarna stängs av.
Vägavstängning Alfavägen och Asptjärnsvägen

28 augusti 2020

Underhållsarbete på Trafikverkets järnvägsövergångar vid Alfavägen och Asptjärnsvägen innebär vägavstängning och omledning av trafiken.


Allmänhetens åkning

27 augusti 2020

På grund av covid-19 utgår allmänhetens åkning i ishallen 2020 tillsvidare.


Utställning av avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter

26 augusti 2020

Kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter är viktiga verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället. Vi vill ha dina åsikter om planen och föreskrifterna innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige.


Tyck till om bron över Djupskolavan

25 augusti 2020

Lycksele kommun har sedan mitten av juli enkelriktat fordonstrafiken längs Storgatan över Djupskolavans bro i riktning in mot centrum. Nu önskar vi dina synpunkter på dessa förändringar.


Besöksförbud till sista september

20 augusti 2020

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september.


Bild från gågatan Lycksele
Nu startar medborgarundersökningen 2020

20 augusti 2020

Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgarundersökning. Under vecka 35 kommer slumpmässigt utvalda privatpersoner att få ett informationsbrev skickat till sig för att tycka till om sin kommun. 


Bild på corona virus
Extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar

17 augusti 2020

Förlängd ansökningstid till den sista september för tillfälligt extra stöd till föreningar.


Bild på Tannbergsskolans framsida
Inför skolstarten på Tannbergsskolan

14 augusti 2020

På måndag återvänder eleverna till Tannbergsskolan för första gången sedan i mars. Inför skolstarten har skolan anpassat för att förhindra smittspridning.


Nu startar bygget av ny förskola

13 augusti 2020

Bygget av den nya förskolan på Norräng planeras nu att starta igång och vara klart i mitten av januari. Under den tiden kommer byggtrafik att förekomma längs Länsmansvägen och gång- och cykelvägen intill bygget.


Skolstart höstterminen 2020

10 augusti 2020

Vi hälsar alla elever varmt välkomna till skolan måndagen den 17 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna. 


Karta över berört område
Internetavbrott i stadsnätet

10 augusti 2020

Internetavbrott i stadsnätet kommer att ske mellan den 12-14 augusti. Berörda är stadsnätets abonnenter i Umgransele, Kattisavan, Hedvik, Medelås, Blåviksjön och Rusele samt för berörda av förbindelse mellan Lycksele och Storuman.


En yngre man och äldre kvinna ler mot varandra.
Medkänsla, tillsammans och drivkraft

05 augusti 2020

I Lycksele kommun är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Inom ramen för arbetet har även en värdskapskod för Lycksele kommun tagits fram som bygger på tre övergripande värdeord, medkänsla, tillsammans och drivkraft.


Bild på utomhuslampa
Gatubelysningen tänds i Lycksele

29 juli 2020

Från och med den 31 juli tänds gatubelysningen i Lycksele. Som fastighetsägare kan du hjälpa till att säkra trafikmiljön ytterligare genom att klippa eller avverka träd eller stora buskar på din tomt som hindrar ljuset från gatubelysningen.

 

 


Bild på kvinna som håller i ett barn i solnedgång
Naturligt från grunden

28 juli 2020

Lycksele kommun har varit en drivande kraft i arbetet med att ta fram ett nytt platsvarumärke som lanserades i maj i år. ”Naturligt från grunden” är det kärnfulla budskap som alla kan förenas kring, oavsett vilket perspektiv eller förhållande man har till Lycksele.


Bild på skylt för gång- och cykelväg
Cykla enkelt runt i Lycksele

23 juli 2020

I Lycksele tar du dig fram enklast med hjälp av cykel, det är nära till det mesta samt ett miljövänligt alternativ. Gång- och cykelvägarna utgår från Lycksele centrum vidare till de olika stadsdelarna.


Bild från kolonilott med växter.
Miljövård vid kolonilotterna

13 juli 2020

Under 2020 fram tills april 2021 kommer en miljövårdande skötselåtgärd att utföras på fastigheten Nydala 1:1 för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.


Undvik trängsel i sommar

08 juli 2020

Vi måste alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset i samhället. Tänk på att iaktta försiktighet och undvik onödig kontakt med andra människor och framförallt lyssna på de råd som finns från ansvariga myndigheter. 
Myndighetsnämnden i Lycksele kommer att bidra till detta arbete genom att utföra så kallade trängselkontroller på utvalda serveringsställen i sommar enligt den nya lagstiftningen.


Bild Roland Sjögren
Sommarhälsning från kommunstyrelsens ordförande

06 juli 2020

Kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren vill rikta ett stort tack till alla i Lycksele kommun som gjort uppoffringar och tagit ansvar under pandemin och samtidigt önska alla en fin sommar.


Bild på kvinna som mäter
Inmätning av byggnader

04 juli 2020

Under sommaren så kommer Lycksele kommun vara ute och mäta byggnader för uppdatering av primärkartan.


Upphävt eldningsförbud i Lycksele kommun

03 juli 2020

Till följd av den sänkta brandrisken i skog och mark har räddningstjänsten i Lycksele kommun beslutat att upphäva eldningsförbudet från klockan 14.00 i dag den 3 juli. 


Vattnar grönska
Bevattningsförbud i Lycksele kommun upphävt

03 juli 2020

Från och med 3 juli råder det inte längre bevattningsförbud i Lycksele kommun.


Bild värmeljus
Våld i nära relationer

01 juli 2020

Är du rädd för någon närstående? Har du sett eller upplevt hot eller våld hemma? Är du orolig för någon annan som är utsatt för våld? Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld? Det finns hjälp att få!


Bild på byggnad, tidigare kiosk
Byggnad till salu för avflyttning

30 juni 2020

Lycksele kommuns fastighetsavdelning har beslutat att byggnad belägen på Norrmalm 1:1 ska avyttras då dess placering påverkar framtida underhåll på vatten och avloppsledning som finns belägen i anslutning till byggnaden.


Bild Djupskolavan
Djupskolavan mer gång- och cykelvänlig

29 juni 2020

Bron över Djupskolavan kommer i början av juli att enkelriktas för fordonstrafik. Samtidigt målar vi cykelfält för att göra mer plats för dig som cyklist.


Bild på kvinna som kramar en häst.
Hästveckan och Lapplandsveckan

25 juni 2020

I morgon startar årets Hästvecka i Lycksele. På söndag är det även dags för Lapplandsveckan. Båda arrangemangen sker detta år på ett annorlunda sätt med digitala och publikfria arrangemang. 


Skärpt eldningsförbud i Lycksele

25 juni 2020

För närvarande råder skärpt eldningsförbud i Lycksele. Beslut om eldningsförbud har fattats på grund av den stora brandrisk som råder för närvarande.


Bild stadshuset
Växelns öppettider i sommar

25 juni 2020

Under sommaren är det ändrade öppettider i kommunens kundtjänst, ekonomienheten har telefontid och inom vissa områden är det begränsad  


Information till närstående

24 juni 2020

Information till närstående som har anhöriga på ett av Lycksele kommuns vård- och omsorgsboenden.


bild på vattnar med slang
Bevattningsförbud i Lycksele kommun

23 juni 2020

Från och med idag tisdag 23 juni råder bevattningsförbud i Lycksele kommun. Detta på grund av den senaste månadens torra väder och höga vattenförbrukning.


Multifunktionsbanan är nu målad

22 juni 2020

Brukar du träna på Tannens IP? Nu är åkriktningarna på multifuktionsbanan målad. För din och andras säkerhet följ pilarnas hänvisningar.


Kommunfullmäktige är inställt

22 juni 2020

Kommunfullmäktiges sammanträde idag den 22 juni är inställt med anledning av att beslutsförheten inte kan uppnås på grund av sjukdom. Nytt datum för kommunfullmäktige blir den 31 augusti.


Hur ska vi minska fallolyckorna?

21 juni 2020

Är du påhittig med många ideér? Nu anordnas en tävling där du kan delta med idéer som kan minska fallolyckor. 

 

 


Glad midsommar önskas alla

18 juni 2020

På grund av situationen med coronaviruset kommer årets midsommar att se annorlunda ut. Umgås på avstånd, ät något gott och ta dig ut i vår fina natur. Ställ inte in men ställ om!


Inlandskommuner kräver mer av universiteten

18 juni 2020

Sjukvården, skolan och industrin – det är bara några av de branscher som skriker efter personal i Västerbottens inland. Nu har hela 17 inlandskommuner beslutat sig för att sätta hårdare tryck på universiteten och departementet för att tillgodose de mest efterfrågade utbildningarna


Bild på eld
Stor risk för skogs- och gräsbrand i länet

17 juni 2020

Risken för skogs- och gräsbränder är stor i hela Västerbotten. Räddnings­tjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.


Bild på mark nära vatten
Enkät om boendemiljöer

17 juni 2020

Lycksele kommun vill skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar och attraktiv kommun. En viktig del i det arbetet är hur vi planerar och utvecklar våra boendemiljöer.


Samhällsviktigt flyg ska säkras

17 juni 2020

Trafikverket föreslår till regeringen att Lycksele flygplats blir en av 19 beredskapsflygplatser i landet. Det är ett steg i att samhällsviktigt flyg ska säkras i landet.


Bild på Elin Anna Labba
Bjuder in till digitalt författarbesök

17 juni 2020

Välkommen att delta i ett digitalt författarbesök den 25 juni där författaren Elin Anna Labba berättar om boken "Herrarna satte oss hit".


Maskrosen först i länet att bli Stjärnmärkta

12 juni 2020

I dag var det tårtkalas på Maskrosens gruppboende. Det för att fira att Maskrosen blivit Västerbottens första Stjärnmärkta boende. 


Bild från Kristinebergs vävstugeförening
Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

11 juni 2020

Lycksele kommun har beslutat att införa särskilda insatser för att underlätta för föreningar i dessa coronatider.


Bild på en persons ben som spelar fotboll
Sök tider i kommunens lokaler

11 juni 2020

Dags att söka nya tider i kommunens lokaler och anläggningar för säsongen 2020-2021, fram till och med 30 november. Detta gäller inte Tannbergshallen.


Stipendier delades ut vid årets studentavslutning

10 juni 2020

Under onsdagens skolavslutning delades flera stipendier ut på Tannbergsskolan. Wilma Hammar och Noela Sebula tilldelades Region Västerbotten och Lycksele kommuns stipedium. Här följer fler stipendiater.


bild från badparken ovanifrån
Aktivitetskalender för ungdomar

09 juni 2020

Under några sommarveckor kommer fritidsgården Midgård tillsammans med Skolkyrkan att anordna olika aktiviteter för högstadiets och gymnasiets elever i Lycksele.


bild där det står vart man skriver i sökfunktionen
Uppdaterad sökfunktion på hemsidan

09 juni 2020

Söksidan för handlingar och protokoll har nu uppdaterats på hemsidan och har ett nytt utseende med förenklad sökfunktion.


Resor inom Sverige i sommar

08 juni 2020

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir allt viktigare, och att andra insatser också krävs för att hålla smittspridning nere.


Bild Christer Hedlund
Hälsar nya medborgare välkomna

05 juni 2020

Varje år brukar kommunfullmäktiges ordförande dela ut ett diplom till personer i kommunen som fått svenskt medborgarskap.
- Det är väldigt roligt att vi får nya medborgare till Lycksele och jag hoppas att alla ska känna sig riktigt välkomna till oss, säger kommunfullmäktiges ordförande Christer Hedlund. De nya medborgarna kommer i år att få diplomet hemskickat till sig eftersom nationaldagsfirandet är inställt på grund av coronapandemin. 


Ny vd på Lycksele flygplats

04 juni 2020

Lycksele flygplats har rekryterat en ny vd och verksamhetsansvarig. Det blir den tidigare flygkaptenen Josef Khan med en gedigen bakgrund inom flygbranschen.


Lekplatser rustas upp i Lycksele

03 juni 2020

Gatu- och parkenheten arbetar med att utveckla och underhålla Lycksele kommuns allmänna lekparker. Det innebär att lekutrustningar kommer att lagas och bytas ut för att uppfylla säkerhetskraven och förbättra lekplatsområdena.


Bild på ljung
Handla miljömärkta varor

02 juni 2020

När du handlar är det bra att handla varor som är miljömärkta. En vara som är miljömärkt innebär att den är fri från rester av vissa kemikalier. Här kommer tips från din kommunala energi-och klimatrådgivare Jamal Moneime och konsumentrådgivare Ingrid Elbrink.

 


Undervisning på Tannbergsskolan

02 juni 2020

Folkhälsomyndigheten lyfter sin rekommendation om distansundervisning. Det innebär att eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan kan återvända till undervisning på plats från och med i höst.


Bild Norrängsskolan
Sommarförskola och sommarfritids

02 juni 2020

Med anledning av coronaviruset och den situation vi står inför vill kommunen göra ett förtydligande gällande sommarens förskole- och fritidsverksamhet. I nuläget planeras det för att sommarförskola och sommarfritids ska kunna bedrivas som vanligt. Samtidigt har det sedan i mars planerats och förberetts för att situationen kan komma att förändras.


Två glada studenter
Studentfirandet i Lycksele

28 maj 2020

Den 10 juni är det studentdag för Tannbergsskolans elever i årskurs 3. På grund av coronapandemin genomförs studenten i år på ett annorlunda sätt.


Lyckseles företagsklimat

28 maj 2020

Lycksele klättrar i företagsranking för tredje året i rad!

• Lycksele ligger över rikssnittet.
• Lycksele ligger över snittet i Västerbotten.


Musikskolan
Musikskolans lärare underhåller

28 maj 2020

Under några dagar med start den 2 juni kommer Musikskolans lärare att åka runt i Lycksele och underhålla för äldre. De kommer att uppträda utomhus, utanför boenden där många 70-plussare bor som är hemma på dagarna. 


Myskoxe, liten och stor
Djurparken öppnar i helgen

26 maj 2020

På lördag öppnar Lycksele djurpark för säsongen. Djurparken kommer att ha öppet i sommar men med begränsade aktiviteter.


Bron över Lycksbäcken är öppen igen

26 maj 2020

På grund av höga vattenflöden har enskild väg AC 11110 Ponderosavägen tillfälligt varit avstängd. Nu är den åter öppen för biltrafik.


Ny logga Lycksele
Nu lanseras Lyckseles nya platsvarumärke

25 maj 2020

I dag lanseras Lyckseles nya platsvarumärke. Det nya platsvarumärket ska omfatta hela den geografiska kommunen och är ett nytt sätt för föreningar, företagare, kommunen och även privatpersoner att kunna berätta om sin plats för varandra och omvärlden.


Bild på tjej som står i kassan på Badparken
Snart dags för sommarens ferieverksamhet

22 maj 2020

I juni är det dags för den första gruppen av våra drygt 110 feriearbetare att komma ut på olika arbeten inom Lycksele kommun. Platserna är fördelade inom kommunens verksamheter och olika föreningar ute i byarna och centrala Lycksele.


Illustration av pratbubbla med texten Dialogmöte för föreningar i
Digitalt dialogmöte för föreningar

14 maj 2020

Under rådande omständigheter med Covid-19 så bjuder vi in föreningar till ett dialogmöte via webben den 19 maj.


Information om avstängd bro

14 maj 2020

grund av höga vattenflöden är enskild väg AC 11110 Ponderosavägen avstängd vid bron över Lycksbäcken. 


barn som cyklar
Trafiksäkerhet i bostadsområden

12 maj 2020

Kommunen får in många önskemål om farthinder på våra villagator från oroliga vårdnadshavare.


Bild på händer
LOV inom hemtjänst i Lycksele

12 maj 2020

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018 att förbereda införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom delar av området Stöd vård och omsorg - hemtjänst. LOV inom hemtjänst planeras att införas från och med den första oktober i år.


Bild på Vindelälven Mårdseleforsen
Inventering av vattenskyddsområden

12 maj 2020

Kommunen kommer under våren att inleda inventering och revidering av vattenskyddsområdena kring grundvattentäkterna i Björksele, Vormsele, Ruskträsk och Rusksele. 


Bild på elcykel
Vill du testa en elcykel?

11 maj 2020

Är du en person som ofta använder bilen och har max fem till sex kilometer till jobbet, affären och till fritidsaktiviteter? Lycksele kommun erbjuder nu en möjlighet att testa en elcykel under två veckor under perioden 1 juni till 15 augusti. Den person som bäst uppfyller kriterierna kommer att få låna cykeln.


Bild på många människor som firar just utspringna studenter
Information kring studentexamen

07 maj 2020

På grund av rådande situation runt coronavirus, covid-19 så kommer det att ske förändringar kring Tannbergsskolans examensdag.


Bild på Tannbergsskolans huvudentré
Fjärr- och distansundervisning fortsätter resten av vårterminen

05 maj 2020

Fjärr- och distansundervisning på Utbildningscentrum och Tannbergsskolan fortsätter resten av vårterminen.


Bild på älven nere vid bron från flottarminnet.
Enkät om återvinning och återbruk

05 maj 2020

Lycksele kommun arbetar med en ny avfallsplan 2021-2028 där en väsentlig del handlar om återvinning samt minskat avfall genom bland annat återbruk. Som medborgare i kommunen vill vi gärna höra dina åsikter och tankar kring detta.


Klimatsmart att cykla istället för att ta bilen

04 maj 2020

Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och därför möjliga att ersätta med cykel. Här kommer ett klimatsmart tips om att cykla istället för att ta bilen korta bilresor.


Bild på kommunalrådet Roland Sjögren med Gammplatsen i bakgrunden
Digitalt vårtal av Roland Sjögren

30 april 2020

Det blir inte något traditionellt valborgsmässofirande i år. Däremot följer här ett digitalt vårtal av kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren.


Furuvik skola
Förändringar kring skolavslutningen

29 april 2020

På grund av rådande situation runt coronavirus, covid-19 så kommer det att ske förändringar kring grundskolans skolavslutning. Ordinarie skolavslutning är inställd.


Illustration Coronavirus
Information om coronaviruset, covid-19

27 april 2020

Coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Lycksele kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt informationen. Smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.


Känner du dig orolig?

24 april 2020

Du är inte ensam om det. Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv.


Bild på bokbussen
Enkät om biblioteksbussen

22 april 2020

Lyckseles biblioteksbuss börjar närma sig pensionering. Vi skulle verkligen uppskatta om du vill svara på denna enkät, där vi vill ta reda på vad som önskas av en eventuell ny biblioteksbuss.


Isvägen i Siksele är stängd

20 april 2020

Isvägen i Siksele är stängd för denna säsong. Isvägen är till för biltrafik och kontrolleras regelbundet under säsongen genom provborrning i isen.


Bild på blomma i förgrund och mötesdeltagare i bakgrund
Följ kommunfullmäktige via livesändning

20 april 2020

Välkommen till dagens webbsändning av kommunfullmäktige. Livesändningen startar klockan 13.00.


Fortsatt distansundervisning på Utbildningscentrum

17 april 2020

Fjärr- och distansundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter så länge inga andra rekommendationer ges.


Bild stadshuset
Stadshuset stänger för oanmälda besök

11 april 2020

För att förebygga och minska smittspridningen av coronaviruset covid-19 kommer stadshuset att stänga för oanmälda besökare från och med tisdag den 14 april.


Värmeljus
Våld i nära relationer

10 april 2020

Här följer viktiga telefonnummer för råd, stöd och hjälpVid akuta händelser ring 112. 


Glad påsk önskar Lycksele kommun

09 april 2020

Lycksele kommun önskar er alla en fin påskhelg!

 


händer
Information till närstående

09 april 2020

Information till dig som har en närstående på ett av Lycksele kommuns vård- och omsorgsboenden. 


Barn och personal från förskolan Musikanten.
Förskolan vill sprida påskglädje

08 april 2020

Varje påsk brukar barn och personal på förskolan Musikanten i Örträsk klä ut sig till påskkärringar och uppträda på äldreboendet Öregården. Men i år när de inte kunde besöka boendet fick de tänka nytt för att kunna sprida påskglädje. Nu har de anordnat en digital konsert för de äldre som samtidigt fler kan ta del av. 


Väg med gupp
Nedsatt bärighet på enskilda vägar

08 april 2020

På grund av tjällossning är det nedsatt bärighet på de enskilda vägarna. När vägarna har nedsatt bärighet anges det med vägmärken.


Barn som sjunger på samiska i kör.
Lycksele lyfts fram som en förebild

08 april 2020

Sametingets elfte lägesrapport över de samiska språkens situation visar att FN:s urfolksspråkår och de särskilda satsningar som gjorts under 2019 har haft betydelse. Lycksele kommun som satsar på samisk undervisning beskrivs som en förebild för andra förvaltnings­kommuner. 


Bild på glad kvinna
Vill du hjälpa till

07 april 2020

Lycksele planerar nu för en situation där vi under lång tid kan komma att få behov av personal inom kommunen och näringslivet. Det är många som hör av sig och vill hjälpa till, så vi har skapat en e-tjänst där du kan skicka in din intresseanmälan.


Bild på kommunchef Ingela Gotthardsson
Lyckseles kommunchef informerar om coronasituationen

07 april 2020

Lyckseles kommunchef Ingela Gotthardsson informerar om coronasituationen och kommunens arbete. 


Diplom
Tannbergsskolan Årets UF-skola i Västerbotten

03 april 2020

Grattis Tannbergsskolan som har utsetts till Årets UF-skola i Västerbotten 2020.


Bild på skorsten
Information om sotning i Lycksele

03 april 2020

Vi ber våra sotningskunder att hjälpa oss att minska smittspridningen vid våra besök. Speciellt vill vi värna om personer i riskgrupperna.


Bild kommunvapnet
Coronapandemin: Överenskommelse om den politiska verksamheten i Lycksele kommun

03 april 2020

En överenskommelse har gjorts gällande den politiska verksamheten i Lycksele kommun i syfte att minska spridningen av Covid-19. Kommunfullmäktige direktsänds via länk och minskas från 31 ledamöter till 16 ledamöter.


Bild på Thilde Lyckosam och Viktor Wiig.
Vinnare i årets UF-företag i Västerbotten

02 april 2020

Bryt tystnaden UF har utsetts till årets UF-företag i Västerbotten. Bakom UF-företaget står två elever på Tannbergsskolan. Samtidigt utsågs Tannbergsskolan till årets UF-skola i Västerbotten. 

 


Bild på trafikkorsningen vid Djupskolavan
Tyck till om trafiksituationen vid Djupskolavan

02 april 2020

Nu har du möjligheten att tycka till om trafiksituationen på bron över Djupskolavan. Dina svar kommer att ingå i beslutsunderlaget för vilka åtgärder som blir aktuella samt finnas med som jämförelse då genomförda åtgärder ska utvärderas till hösten.  


Bild från Bocksliden uppifrån backen.
Bocksliden är stängt för säsongen

02 april 2020

Nu har Bocksliden stängt för säsongen. Vi tackar alla besökare för denna säsong och önskar välkommen tillbaka nästa säsong!


Konsumentvägledaren tipsar om stöd

01 april 2020

För många innebär coronaviruset en försämrad privatekonomi på grund av till exempel varsel, arbetslöshet och minskad inkomst. Konsumentvägledare Ingrid Elebrink tipsar om Konsumentverkets sida som rör privatekonomin till följd av coronaviruset.


Skolavslutningsfesten i Lycksele är inställd

30 mars 2020

Skolavslutningsfesten på torget i Lycksele den 10 juni 2020 är inställd. Nu planeras det istället för ett annat arrangemang till hösten.


Lycksele flygplats byggnad
Förändringar i flygtrafiken

27 mars 2020

Trafikverket har tillsammans med Amapola beslutat att reducera flygtrafiken mellan Lycksele och Arlanda under perioden 30 mars till 30 april 2020.


Jerker Ljungberg ny familjerådgivare i Lycksele
Ny familjerådgivare i Lycksele

26 mars 2020

Från och med den 2 mars arbetar Jerker Ljungberg som ny familjerådgivare i Lycksele, Vilhelmina och Åsele.


Bild på Tannbergsskolan
Forsatt distansundervisning på Utbildningscentrum

26 mars 2020

Det blir fortsatt distans och fjärrundervisning på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan. Undantag gäller för Gymnasiesärskolan och LärVux.


Bild på kampanjbild för earth hour
Nu laddar vi inför Earth Hour 2020

25 mars 2020

Earth Hour 2020 infaller den 28 mars mellan klockan 20.30-21.30. Då fortsätter vi sätta ljus på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Släck och höj din röst för planeten.


Isvägen i Lycksele är stängd för säsongen

25 mars 2020

Isvägen över älven i Lycksele är stängd för denna säsong.


Tekniksprångare i Lycksele kommun

24 mars 2020

Tekniksprånget är ett praktikprogram på fyra månader som går att söka för den som är under 21 år. Tove och Jakob är tekniksprångare och gör sin praktik på samhällsplaneringsenheten på Lycksele kommun.


Åtgärd för att stärka företagens likviditet

20 mars 2020

Företagare i Lycksele kommun drabbas olika mycket av coronaviruset covid-19. För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset har Lycksele kommun och de kommunala bolagen fattat beslut att bevilja anstånd med betalning av obetalda fakturor och avgifter om behov finns. 


Bild på händer
Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

19 mars 2020

Nu finns ett telefonnummer som äldre personer kan ringa till om de behöver hjälp med inköp av dagligvaror men inte har insatser sedan tidigare.


Tannbergsskolan Lycksele
Elever på Tannbergsskolan får läsa på distans

17 mars 2020

Från och med onsdag den 18 mars kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.


Bild på krisinformations logotyp
Hög belastning på 113 13 och 1177

14 mars 2020

Har du funderingar kring coronaviruset covid-19 ska du i första hand söka information på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten. Detta för att belastningen på 113 13 och 1177 är väldigt hög. Det drabbar även 112.


Bild på händer som tvättas i ett handfat
Information om coronaviruset och ny riskbedömning

11 mars 2020

Här samlar vi information och länkar där du kan få mer information om coronaviruset. Lycksele kommun har en arbetsgrupp, utsedd av kommunchef, som löpande följer utvecklingen av coronaviruset covid-19.


Bild på händer som tvättas med tvål och vatten samt telefonnumret 11313 och 1177
Information om coronaviruset, covid-19

04 mars 2020

Har du funderingar kring coronaviruset? Här samlar vi länkar till källor där du kan få mer information. Du som inte visar några symptom men ändå har frågor ska i första hand vända dig till Folkhälsomyndighetens frågor och svar eller det nationella informationsnumret 113 13.


Bild från en second
Bidra till en mer hållbar textilkonsumtion

03 mars 2020

Här kommer månadens tips från energi- och klimatrådgivare Jamal Mouneimne och konsumentvägledare Ingrid Elebrink om hur du som konsument, genom dina val, kan göra mycket för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion.


Bild på elever som sitter vid skolbänkar
Lämna synpunkter på skolutredning 2020/2021

26 februari 2020

Höstterminen 2021 ska en ny skolorganisation träda i kraft i Lycksele kommun. Fram till och med den 3 mars kan du skicka in synpunkter på skolutredningen.


Bild på Kerstin Olla Grahn.
Hon blir ny IFO-chef i Lycksele

25 februari 2020

Kerstin Olla Grahn efterträder Lennart Melin som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Lycksele.


Barn i Bocksliden i fint väder.
Sportlovsaktiviteter i Lycksele

25 februari 2020

Snart sportlov och i Lycksele finns många roliga aktiviteter att välja på. Bad-disco, bio, bowling eller slalom är några exempel. Här har vi samlat aktiviteter som händer under sportlovet.


Händer som styr in rullator i bil.
Riktlinjer för färdtjänst ses över

24 februari 2020

Nu ska en översyn av lokala riktlinjer, samt gällande praxis för färdtjänst i Lycksele ses över.


Flicka sätter upp parasoll på badparken.
Feriepraktik i sommar

21 februari 2020

Skolungdomar som går i årskurs åtta eller upp under 2020 och är under 18 år kan nu lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar. En möjlighet att både få en inblick i arbetslivet och att se och lära sig nya saker. 


Bild på Tusse och  Natalie Carrion
Idolvinnare till skolavslutningen

20 februari 2020

Den 10 juni är det dags för skolavslutningsfest på torget i Lycksele. Bland artisterna som ska uppträda finns en Idolvinnare.


Motortrafik i naturen

18 februari 2020

Snöskotern gör det möjligt att ta sig ut till platser som du annars inte når så lätt. Men den kan också vara ett störningsmoment för andra. Därför är det viktigt att ta hänsyn till varandra.  


Adeline Jakobsson, Lycksele IF och Daniel Csiky, tävlingsledare.
Lycksele förbereder sig för skidfesten

11 februari 2020

I helgen väntas en riktig skidfest i Lycksele. Då arrangerar Lycksele IF sin största skidtävling sedan skidspelen på 70-talet. 


Bild på Josefine Paulsen och HannaThermaenius från Rädda barnen.
Ökad medvetenhet kring barns integritet

11 februari 2020

Personalen inom förskola, grundskola och fritids deltog under förra veckan i en utbildning med fokus på hur vuxna, i skolans värld, kan arbeta med frågor som rör kroppen, integritet och övergrepp.


Skogliga åtgärder på Tannberget

11 februari 2020

Luleå stifts egendomsförvaltning planerar ett antal skogliga åtgärder på fastigheten LYCKSELE 11:12 där nu allmänheten har möjlighet till att lämna in synpunkter på åtgärderna.


Illistrerad bild av snöflinga, vågor och skidor
Simma Vasaloppet 1 mars

10 februari 2020

Snart är det dags för Vasaloppet. Då kan du delta genom att simma SimVasan på simhallen.


Årets Skräpplockardagar via Håll Sverige Rent

10 februari 2020

Kampanjen riktar sig till förskolor och skolor med syfte att lära sig mer om skräp och göra sin närmiljö fin.


Barn som sjunger samiska nationalsången på en scen gjord av snö på torget i Lycksele.
I dag firas samiska nationaldagen

06 februari 2020

I dag är det samiska nationaldagen och den firas över hela Sápmi. I Lycksele firas dagen med tårta, sång och tal.


Sök nya tider i Tannbergshallen

06 februari 2020

Dags att söka nya tider i Tannbergshallen för period 3, 16 mars 2020 – 30 Juni 2020.


Bild på Skogsmuseet i Lycksele.
Nyheter från kommunstyrelsen

05 februari 2020

Kommunstyrelsen har haft årets första sammanträde. På mötet behandlades bland annat ekonomin och Gammplatsen. 


Bild på samiska flaggan.
Tar kraftigt avstånd mot hoten

05 februari 2020

Kommunstyrelsen i Lycksele har valt att göra ett gemensamt uttalande med anledning av efterspelet efter domen i Högsta domstolen i Girjasmålet.


Två män pekar på en etikett på en tv.
Så minskar du din energianvändning

28 januari 2020

Här kommer månadens tips från energi- och klimatrådgivare Jamal Mouneimne och konsumentvägledare Ingrid Elebrink om hur du minskar din energianvändning.


Bild på studierum med skrivbord och stol.
Nytt elevstudierum på Lärcentrum

28 januari 2020

Nu har ett nytt studierum öppnat på Lärcentrum på Tannbergsskolan. Studierummet är avsett för elever som läser på distans, oavsett skolform.


Lycksele marknda med mycket folk.
Lycksele marknad byter dag

28 januari 2020

I slutet av februari är det enligt tradition dags för Lycksele marknad. Nytt för i år är att marknaden byter dag. 


Vatten som forsar vid Betseledammen.
Utveckling med bygdemedel

23 januari 2020

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten. Ansök om bygdemedel senast den 31 januari.  


Personer som går efter gågatan i Lycksele vintertid.
Var med och påverka - skriv ett medborgarförslag

22 januari 2020

Alla personer som är folkbokförda i Lycksele kommun har rätt att skicka medborgarförslag. Denna rättighet är ett led i arbetet med att stärka den lokala demokratin.


Feriepraktik 2020

14 januari 2020

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


Jamal Mouneimne vid motorvämare.
Så använder du motorvärmaren rätt

13 januari 2020

Månadens tips från energi-och klimatrådgivare Jamal Mouneimne om hur du använder motorvärmaren smartast.


Skylt där det står simträning och badande i bakgrunden.
Simskolor för barn startar nästa vecka

13 januari 2020

Under vecka 4 startar våra simskolor för barn. Du kan anmäla ditt barn genom att ringa 0950-10158 eller genom att komma in på simhallen.


Bild på illustrerad nätverkskabel
Internetavbrott under fredagmorgon i Stadsnätet

09 januari 2020

För Stadsnätets abonnenter som har tjänsteleverantören Bredband 2 eller är direkt kopplad till huvudnoden (privatpersoner och företag i centrum) kommer det att vara avbrott i internetförbindelsen under fredag 10 januari.


Samiska flaggan
Utbildningsdag - Vad innebär det att vara en samisk förvaltningskommun

09 januari 2020

Lycksele är en samisk förvaltningskommun. I februari arrangeras utbildningsdagar i både Lycksele, Storuman och Sorsele om vad det  innebär att vara en samisk förvaltningskommun.


Välkommen till Tannbergsskolan

08 januari 2020

Lyckseles gymnasieskola har ett stort utbildningsutbud och lockar varje år nya elever att studera. Funderar du på att studera på Tannbergsskolan? 


Människor vid vattnet i Homa Bay County.
Tio miljoner kronor till stärkt demokratisamarbete

03 januari 2020

Elva svenska kommuner och regioner, däribland Lycksele, får dela på drygt 10,6 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Lycksele kommun ska tillsammans med Homa Bay County utarbeta en plan för integrerad avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, en av de fattigaste delarna av Kenya.


God Jul och Gott Nytt År

21 december 2019

Snart är det dags för jul och lite efterlängtad ledighet för många, därför har vår kundtjänst också lite begränsade öppettider.

 


Nästa helg öppnar Bocksliden

21 december 2019

Fram med pjäxor och skidor. På lördag den 28 december öppnar Bocksliden. 


Bild på Adam Nyström och Pär Danielsson från polisen.
Här är våra kommunpoliser

20 december 2019

Kommunpoliser ska skapa trygghet och arbeta brottsförebyggande genom att ha nära kontakt med kommun och medborgare. Pär Danielsson och Adam Nyström arbetar som kommunpoliser i Lycksele och Södra Lappland.


Logga på Lycksele trea i tillväxt.
Lycksele har den tredje bästa tillväxten i länet

17 december 2019

I dag koras vinnarna som haft bäst tillväxt under 2019 bland Sveriges alla kommuner. På tredje plats i länet kommer Lycksele kommun. 


Bild på Roland Sjögren (KD) och Christer Rönnlund (M).
Nu växlar de sina roller

16 december 2019

Från och med årsskiftet tar Roland Sjögren (KD) över rollen som kommunstyrelsens ordförande i Lycksele. Nuvarande ordförande Christer Rönnlund (M) tar rollen som vice ordförande.


Värdskapstränare på scen på Tannbergsskolan.
Det goda värdskapet i Lycksele

12 december 2019

Lycksele vill satsa mer på värdskapet och på så sätt stärka den lokala attraktionskraften. Den femte och sjätte december anordnades ett inspirationsevent om värdskap för medarbetare och politiker. Inspiratör och värd var Kicki Grunditz Kindvall från Värdskapet Sverige. 


Bild från högstaidet Finnbacksskolan.
Meritvärdet för elever i årskurs nio ökar

11 december 2019

Meritvärdet för eleverna i årskurs nio ökar i Lycksele. Det visar statistik från Skolverket över niondeklassarnas slutbetyg för läsåret 2018/2019.


Lennart melin, djurparkens nya vd
Han blir ny vd på djurparken

10 december 2019

Lennart Melin blir ny vd för Lycksele djurpark. Han tillträder tjänsten senast den 10 mars och kommer närmast från en befattning som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Lycksele.


I dag invigdes Småföretagarnas arbetslöshetskassa, (SMÅA) sitt nya kontor i Lycksele. På bilden klipper man bandet som inviger lokalerna.
Invigning av nya Lyckselekontoret

06 december 2019

I dag invigde Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SMÅA) sitt nya kontor i Lycksele. En etablering som har inneburit många nya jobb till Lycksele.


Isvägen i Lycksele är öppen för säsongen

03 december 2019

Nu är vintervägen över Umeälven i Lycksele öppen för gång- och cykeltrafik.


Elin Larsson, handläggare, utanför kommunhuset.
Kommunen vill utveckla värdskapet

02 december 2019

Just nu pågår ett arbete i Lycksele kommun som handlar om värdskap och hur vi välkomnar oss själva och andra. Under året har kommunen, tillsammans med Värdskapet Sverige AB, startat upp en utvecklingsresa kring värdskap.


Bild på barn och pedagoger från förskolan Musikanten
Välgörenhetskonsert för Musikhjälpen

28 november 2019

På lördag den 30 november är det dags för årets konsert till förmån för Musikhjälpen. Under hösten har förskolan Musikanten förberett inför konserten.


Anställda uppvaktas för 25 år i tjänst

28 november 2019

I veckan uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år. I år var det 17 personer som uppmärksammades.


Tillfälligt avbrott på sida för jobbansökning

28 november 2019

Vår sida för att ansöka på tjänster ligger för tillfället nere. Det går inte att läsa våra annonser eller skicka in ansökningar.


Barn från Knaftens skola som går i skogen.
Ni missar väl inte Skolklassikerns snabbhetspris?

27 november 2019

I Skolklassikern ska eleverna både röra på sig men även arbeta med olika energiutmaningar som ska inspirera till en hälsosammare vardag.


Bild på norrängsskolan
Ny förskola öppnar nästa höst

26 november 2019

Nästa höst beräknas den nya förskolan med fyra avdelningar på Norräng vara klar för inflyttning.


Internetavbrott i Stadsnätet 28-29 november

25 november 2019

Under natten mellan torsdagen och fredagen den 28-29 november kommer det att vara avbrott i internetförbindelsen söder om Bocksliden. Klicka på länken för mer information.


Vintervägen över älven i centrala Lycksele.
Älven huvudroll i nytt vinterkoncept

22 november 2019

Umeälven ska bli centrum för det nya vinterkonceptet Arena älven i Lycksele. Förberedelserna är i full gång.


Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för jul/nyår måste ha ansökt hos kommunens färdtjänsthandläggare senast 6 december.
Ansök om riksfärdtjänst innan jul

20 november 2019

Nu är det dags att ansöka om riksfärdtjänst inför och under jul- och nyårshelgen 2019.


SMHI varnar för halka.
Varnar för ishalka i inlandet

19 november 2019

SMHI har utfärdat en klass 1 varning i Västerbottens inland för plötslig ishalka. Detta i och med regn på kalla vägbanor.


Isvägen i Siksele är öppen för 7 ton

19 november 2019

Isvägen i Siksele är till för biltrafik där bärigheten kontrolleras regelbundet genom att provborrning i isen. Klicka på länken för mer information.


Bild på en del av konstsnöspåret på Tannberget
Konstsnöspåret på Tannberget är klart

08 november 2019

Konstsnöspåret på Tannberget är nu preparerat och klar för säsongen. Tack vare flera dagar av perfekta väderförhållanden så har längdskidsäsongen äntligen anlänt till Lycksele.


Bild på eleverna tillsammans med den ryska vice utrikesministern med hans stab
Elev och lärare deltog vid utrikesministermöte

04 november 2019

I oktober deltog Trine Aspnes, Ulrika Gjertz och Elinor Engman från Tannbergsskolan vid Barentsrådets utrikesministermöte i Umeå. Där höll Trine ett tal inför ministrarna med anledning av ett skolutbytesprojekt med Lyckseles vänort Olonets.


Grafisk bild
Psykeveckan 2019

01 november 2019

Lycksele kommun tillsammans med flera andra aktörer erbjuder arrangemang och aktiviteter under vecka 45 för att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa.


Bild på foboll och en persons ben och skor som spelar
Sök tider i Tannbergshallen

18 oktober 2019

Nu kan du söka träningstider till Tannbergshallen för period 2 som är mellan den 1 december och 15 mars. Sista ansökningsdag är den 1 november.


Lastbil som sopar gator
Marknadsanalys gatu- och parkskötsel

02 oktober 2019

Som en del i Lycksele kommuns utredning om konkurrensutsättning av delar av verksamhet inom området gatu och park, görs nu en marknadsanalys. Det innebär en kartläggning över vilket intresse det finns hos leverantörer som har möjlighet att leverera tjänster. 


Alf Nilssons miljöpris

18 september 2019

Nu är det dags att nominera till Alf Nilssons miljöpris. Fram till den 31 oktober kan du nominera personer, företag eller organisationer med anknytning till Lycksele som du tycker har gjort en bra insats för miljön.


Elin Larsson och Cecilia Edström har videkonferens
Region och kommun samarbetar för bättre folkhälsa i Lycksele

16 september 2019

Lycksele kommun och Region Västerbotten vill tillsammans inspirera Lyckseleborna att röra på sig mer och bjuder därför in till en kväll med aktiviteter för alla åldrar.


Ändrade telefontider till miljöinspektörer

16 september 2019

Med anledning av låg bemanning så införs telefontider för miljöinspektörerna


Jas 39 Gripen
Flygövning vecka 37 och 38

11 september 2019

Under vecka 37 och 38 genomför F 21 och F 17 en taktisk flygövning i luftrummet över Norr- och Västerbotten. En del av övningen innebär överljudsflygning vilket kan ge upphov till kraftiga smällar, så kallade ljudbangar. 


Skylt gång- och cykelväg
See - hållbarhetsveckan i Lycksele

09 september 2019

Under SEE-veckan, 16-22 september, uppmanar Lycksele kommun medborgarna att gå eller cykla till skolan, jobbet eller andra aktiviteter.


Bild på landskapsbild i bakgrunden med infotext på som säger Trygghet i en liten app samt info hur man laddar ner
Ladda ner 112-appen

04 september 2019

Nu har SOS Alarm lanserat 112-appen. När du ringer 112 från appen skickas din exakta position direkt till SOS Alarm. Du får också snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Appen är gratis att ladda ner.


Öppet hus på Forsdalaskolan onsdag 11/9

04 september 2019

Onsdag 11/9 mellan kl. 17-19 är det öppet hus på Forsdalaskolan.

Välkomna att ta en titt på hur skolan ser ut efter den stora ombyggnationen och se mer av skolans verksamhet.


Sök stipendium för ditt examensarbete
Sök stipendium för ditt examensarbete

04 september 2019

Utbildningsnämnden beslutade i februari 2019 att stötta examensarbeten genom stipendier och reseersättning. Du som student har nu möjlighet att ansöka om stipendium.


Hanna Karlsson är en av tre personer som lånar kommunens elcykel
Stort intresse för lån av elcykel

30 augusti 2019

Intresset för att låna Lycksele kommuns elcykel var stort. Tre personer har valts ut att få testa elcykeln tre veckor vardera. 


Bild på mobiltelefon som visar hur e-tjänsten ser ut
Anmäl trasigt eller borttappat busskort via e-tjänst

23 augusti 2019

Nu kan du som vårdnadshavare använda vår nya e-tjänst för att anmäla trasigt eller borttappat busskort för elever i förskoleklass, årskurs 1-9 och gymnasiesärskolan.


En dag på stan, stadsparad med röda mattan
Besök oss under "En dag på stan"

22 augusti 2019

Under ”En dag på stan”, lördag 24 augusti klockan 10.00-15.00, finns Lycksele kommun på torget för att visa vad vi kan erbjuda under årets tema "Vägen till karriären". 


Jätteloka

16 augusti 2019

Kommunen får ibland in information och frågor om Jättelokan som är en invasiv art i Sverige och ska bekämpas. Här får du lite tips och råd om vad man kan göra om man har Jätteloka på sin fastighet. 


Vindelälven
Invigning av biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

14 augusti 2019

I juni utsåg FN-organet Unesco Vindelälven-Juhtatdahka till biosfärområde. På lördag den 17 augusti äger den officiella invigningen rum på kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat. Välkommen till en invigning med musik, utställningar och matmarknad för att fira människorna, naturen, kulturen och all fin verksamhet i området.


Grafisk bild med information: Familjedag lördag 17 augusti, Klockan 11:00 - 15:00, Norra Torggatan.
Aktivitetsdag för familjen

13 augusti 2019

På lördag anordnas en familjedag där flera olika stationer med aktiviteter finns att prova på.


Två elever som arbetar med lego, lektion i teknik
Skolstart höstterminen 2019

13 augusti 2019

Höstterminen 2019 börjar måndag den 19 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna samt annan nyttig information inför skolstarten.


Ungdomar i samiska kläder håller om varandra
Repatriering och försoningsceremoni

12 augusti 2019

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, återbördades kvarlevor till sin ursprungliga viloplats på Gammplatsen i Lycksele. Lycksele kommun riktar ett stort tack till alla som deltog under fredagens repatriering och försoningsceremoni. 


Eldningsförbud hävs i Lycksele kommun

09 augusti 2019

Det råder inte längre eldningsförbud i Lycksele kommun. Från och med fredag 9 augusti klockan 09.00 upphävs eldningsförbudet.


Kartbild över Gammplatsen, Fogdevägen
Begränsad framkomlighet Fogdevägen

08 augusti 2019

I samband med morgondagens repatriering och försoningsceremoni på Gammplatsen är det inte tillåtet att köra i viss riktning i Lycksele tätort. 


Utbildning för näringslivet

05 augusti 2019

Är du företagare? Under september startar några utbildningar som är speciellt anpassade för dig. Ledarskap och företagsförvärv/generationsskiften. 
Läs mer här. Sista anmälningsdag är 31 augusti respektive 6 september men observera att det är begränsat antal deltagare. 


Bild på luftvattenspolning
Renspolning av ledningar för dricksvatten

02 augusti 2019

Under sommaren renspolas delar av vattenledningsnätet i Lycksele tätort. Nu är det dags för de sista etapperna vecka 32-34 som rör ledningsnätet på Forsdala, Villaryd, Jonsta, Forsbacka och Nydala.


Bild på kabel och spade
Kolla vart det finns kablar med Ledningskollen.se

25 juli 2019

Här i sommartider sker det många markarbeten. För att skydda ledningar mot avgrävningar kan du använda Ledningskollen, en tjänst som är gratis.


Försoningssymbol
Välkommen till försoningscermoni

23 juli 2019

Den 9 augusti sker återbördandet av kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats i Lycksele. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och vi bjuder in dig att närvara vid den högtidliga ceremonin som nu stundar.


Bra att veta om allemansrätten

19 juli 2019

Äntligen är det sommar och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten. Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute i naturen.


Elever som studerat till barnskötarassistent
Nyanlända förstärker inom förskolan

16 juli 2019

För två år sedan påbörjades en riktad satsning mot förskolan vid Utbildningscentrum. Satsningen på att utbilda nyanlända till barnskötarassistenter har nått väldigt goda resultat. Första kullen med tolv elever resulterade i anställning för samtliga. 


Bild på mobiltelefon med exempel på text från LAVABs sms-tjänst
Får du sms-aviseringar från LAVAB?

15 juli 2019

Som fastighetsägare eller boende i Lycksele kommun kan du få sms till din telefon när det sker en planerad eller en akut vattenavstängning där du bor. Det är Lycksele Avfall och Vatten AB som skickar ut sms till dig.


Påbörjad graffitimålning
Graffitiväggmålning på gång

11 juli 2019

Nu har den stora graffitimålningen börjat ta form, på fasaden av Lycksele Ateljé och Galleri på Borgaregatan 18. Det kommer bli en klocka och en fjälluggla.


Stellan Norman i samtal med två personer som deltar i Studiegårdens satsning
Studiegården bidrar till ökad integration

08 juli 2019

För att invandrare/nyanlända ska få stöd och hjälp att lättare komma in i samhället och för att få svenskan som en naturlig del i vardagen finns Studiegården. Ett komplement till Lyckseles SFI, Svenska för invandrare, som samverkar med både Medborgarskolan och Familjecentralen.


Porträtt på Kerstin Olla-Grahn och Wilma Hvirfvel
Wilma Hvirfvel är årets stipendiat

03 juli 2019

Wilma Hvirfvel har tilldelats Folkhälsorådets hälsofrämjande stipendium på 3 000 kronor. Ett stipendium som går till en elev som gjort ett mycket gott hälsofrämjade arbete för andra elever. Grattis Wilma!


Flera medlemmar i föreningen fotade vid vattenbrynet
TIF - årets idrottsförening i Västerbotten

02 juli 2019

Det här glada gänget tillhör Tannbergskolans IF – en förening som nyligen utsågs till årets idrottsförening i Västerbotten. Stort grattis!


Elcykel fotad utanför Lyckseles stadshus med grönskande omgivning
Vill du testa elcykel under en månad?

28 juni 2019

Är du en person som ofta använder bilen och har max fem kilometer till jobbet, affären och till fritidsaktiviteter? Lycksele kommun erbjuder nu en möjlighet att testa en elcykel under en månad. Den person som bäst uppfyller kriterierna kommer att få låna cykeln.


Flera djurparksbesökare tittar på säl
Lycksele djurpark firar 60 år

28 juni 2019

Lycksele djurpark firar 60-årsjubileum. I morgon, lördag 29 juni, anordnas en jubileumsdag på djurparken som avslutas med uppträdande av Samir och Viktor.


Vindelälven
Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till biosfärområde

25 juni 2019

Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till ett så kallat biosfärområde. Beslutet fattades vid Unesco:s sammanträde i Paris den 19 juni. 


Parkeringsyta vid Ansia badpark
Ny föreskrift för badparkens parkeringar

24 juni 2019

Under perioden 24 juni och 11 augusti får fordon inte parkeras på parkeringen mellan Dollarstore och Ansia badpark mellan klockan 18.00-10.00. Samma föreskrifter gäller för parkeringsytan vid Ansia Resort tillhörande badparken. 


Barn på brygga
Gratis sommarlovsaktiviteter

20 juni 2019

Under sommaren anordnas en mängd olika gratisaktiviteter för barn och unga tack vare engagerade föreningar.


Leif Broberg och Gunilla Johansson
Leif är Årets eldsjäl och glädjespridare 2019

20 juni 2019

Leif Broberg har utsetts till "Årets eldsjäl och glädjespridare 2019" för sitt engagemang med ungdomar och seniorer.


Rosa blomma
Öppettider under sommaren

19 juni 2019

Under sommaren är det ändrade öppettider i kommunens kundtjänst, ekonomienheten har telefontid och inom vissa områden är det begränsad handläggning.


Feriepraktik 2019

17 juni 2019

I dag påbörjar närmare 80 ungdomar sin feriepraktik. För många ungdomar är detta det första steget in i arbetslivet.


Svalkande grönska - temat för 2019 års sommarblommor

14 juni 2019

Varje år utsmyckas Lyckseles centrum med sommarblommor och i år symboliserar planteringarna grönskans betydelse i det urbana landskapet.


Bild på Robin, Marcus och Linn
Invigning av multifunktionsbanan

14 juni 2019

På söndag invigs multifunktionsbanan med invigningstal och rullskidtävling. Kom och heja fram hemmahoppet Marcus Fredriksson som möter flera av Sveriges främsta rullskidåkare.


Amalia Hägglund, Hanna Ström fotade på Korpberget med polishuset och Umeälven i bakgrunden
Levs – en kampanj för och med omtanke

12 juni 2019

Inför arrangemangssäsongen 2019 satsar Lycksele kommun tillsammans med polisen på en informationskampanj för att nå målet med trygga, säkra arrangemang. Ambassadörer för kampanjen är Amalia Hägglund och Hanna Ström som drivit UF-företaget Schysstare UF.


Studenter på lastbilsflak
Fira Lyckseles avgångselever 14 juni

12 juni 2019

Den 14 juni är det skolavslutning och för avgångseleverna vid Tannbergsskolan och Finnbacksskolan väntar nya äventyr. I morgon kan du vara med och fira en glädjens dag på kommunens gator och torg. Här är hålltiderna som gäller. 


bild på flaska som öppnas med texten: säg nej till langning. Logotyper: Lycksele Kommun och polisen.
Säg nej till langning!

11 juni 2019

Lycksele kommun och polisen samverkar för att fler unga ska avstå alkohol. Ett av medborgarlöftena är att kommun och polis även ska arbeta för att minska langningen av alkohol.


Bild på rubriker från annons, som arrangemangets namn
Välkommen till Sommarfröjd 2019

07 juni 2019

Seniorer 65+ inbjuds till en eftermidddag med underhållning och olika aktiviteter samt fika.


Sveriges flagga
Vi firar den svenska nationaldagen

05 juni 2019

I morgon torsdag 6 juni firar vi den svenska nationaldagen med olika aktiviteter på Gammplatsen.


Bild på hund sittandes nedanför en hundlatrin en vårdag
Plocka upp hundbajset

05 juni 2019

För att skapa en attraktiv miljö vill vi ha en ren och fin omgivning. En del i detta är att plocka upp hundbajs och slänga påsarna i hundlatrinen.


Rullande stenen på torget
Begränsad möjlighet att nå handläggare

31 maj 2019

Under sommaren är Lycksele kommuns möjligheter att handlägga ärenden begränsade. Här finns information vad som gäller för parkeringstillstånd, färdtjänst, bostadsanpassningsärenden, skolskjuts samt kontakt med överförmyndare.


Porträtt på Ingela Forsberg Edholm, fotat utanför Skogsmuseet
Klart med ny vd för Skogsmuseet

29 maj 2019

Ingela Forsberg Edholm blir ny vd för Skogsmuseet. Hon tillträder tjänsten i september och kommer närmast från en befattning som utvecklingsstrateg i Arjeplogs kommun.
- Jag tar mig an uppgiften med ödmjukhet och stor förväntan. Det känns fantastiskt roligt, säger Ingela Forsberg Edholm.


Bild på elever i samling vid skogsfordon
Skoldag i skogens tecken

24 maj 2019

Plantering av skog, skyttesimulator och inventering av skog med drönare var några av de stationer som högstadieeleverna i årskurs 7 fick testa på vid förra veckans skogsdag.


Utemiljön vid Skytten, blommor i förgrunden och en fontän
Betalar du rätt avgift för din hemtjänst?

17 maj 2019

När du får beslut om hemtjänst får du även en blankett för inkomstanmälan. För att Lycksele kommun ska kunna beräkna din avgift måste du fylla i den blanketten. Hur mycket du ska betala för insatser beror på din inkomst, boendekostnad och ett minimibelopp.


Bilden föreställer Torgny Gustafsson, Evangeline Hövenmark, Olivia Carlsson, Alexandra Holmgren, Aziz Kazemian i Tannbergsskolans idrotshall.
TIF nominerade till årets förening

10 maj 2019

Tannbergsskolans Idrottsförening, TIF, är nominerade till priset Årets Idrottsförening i Västerbotten 2018. 


Katarina Sandberg
Samarbetet inom Attraktiva Lycksele ger resultat

09 maj 2019

Ett år efter första mötet levererar insatsområdet “Tannen arena och fritidscenter” resultat. Nu påbörjas en ombyggnation av ishallen.
- Att först vara överens föreningar emellan och sedan föra en bra dialog med kommunen har varit en väldigt bra arbetssätt. Det känns fantastiskt att vi kommit så här långt även om det finns drömmar kvar att uppfylla, säger Katarina Sandberg, ansvarig för gruppen.


Kvinna och barn som paddlar i Öreälven
Öreälven - Den raka vägen är inte alltid den bästa

09 maj 2019

Under två års tid har Ingrid Eriksson, Arne Müller och Stefan Persson följt och dokumenterat Öreälven. Nu bjuds allmänheten in till en presentation av den nya boken Öreälven - Den raka vägen är inte alltid den bästa. 


Flaggan för förtidsröstning framför en bild på stadshuset
Förtidsrösta till EU-valet

07 maj 2019

Du kommer väl ihåg att det är val till Europaparlamentet den 26 maj 2019? Om du inte vill vänta till valdagen med att rösta har du möjlighet att förtidsrösta från och med den 8 maj till och med valdagen den 26 maj.


Solnedgång Lyckselestad
Presentation av Attraktiva Lycksele

06 maj 2019

Hur gör vi Lycksele som ort mer attraktiv att bo på, jobba i och flytta till? Inom projektet "100 nya jobb - ett attraktivare Lycksele" pågår ett arbete för att möta det rekryteringsbehov som finns inom såväl privat som offentlig sektor. I morgon, tisdag 7 maj, blir det presentation och diskussion kring denna satsning på MB. 


Kvinna som lagar mat under strömavbrott.
Är du förberedd på en kris?

06 maj 2019

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? I dag inleds den nationella krisberedskapsveckan, en kampanjvecka för att lyfta vikten av en hemberedskap och vad du som medborgare kan bidra med vid allvarliga händelser eller samhällskriser. Har du förberett dig?


Vy över E12:an och älven i centrala Lycksele
Tyck till om trafikstrategi för Lycksele

02 maj 2019

Lycksele kommun arbetar på många sätt för att utvecklas mot en ännu bättre plats att bo på och verka i. Nu försöker vi ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen i tätorten och i kommunen som helhet och vi vill veta vad du tycker.


brand utomhus
Räddningstjänsten avråder eldning

29 april 2019

April är en månad då Sveriges räddningstjänster gör extra många utryckningar, till stor del på grund av oförsiktig eldning, inte minst kring Valborg. Brandförsvarsföreningen tillsammans med Räddningstjänsten Lycksele avråder nu från att elda. Om man bedömer att det är möjligt ges fem tips för säkrare majbrasor.


Skräpplockarkväll i Lycksele

29 april 2019

Ett renare Lycksele ökar vår trivsel och trygghet i kommunen och det sparar pengar. Lycksele kommun stöder Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning med en skräpplockarkväll den 14 maj.


Ungdomar spelar instrument utomhus
Sök Martin Hedmans musikstipendium

16 april 2019

Årligen utdelas musikstipendium ur Martin Hedmans minnesfond. Musiker eller musikgrupper kan söka stipendiet senast den 5 maj.


Husbygge med människor som är på taket
Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

16 april 2019

Planerar du att söka bygglov, göra en bygganmälan eller ansöka om enskilt avlopp? Under våren och sommaren ökar söktrycket och därför rekommenderar vi att du är ute i god tid med din ansökan. Du kan enkelt göra din ansökan i våra e-tjänster.


Foto på avfallsbil
Avfallshämtning vecka 16

12 april 2019

Hämtdagarna är ändrade under vecka 16. Så kärlen ska ställas ut tidigare än vanligt.


Nedsatt bärighet på enskilda vägar

12 april 2019

På grund av tjällossning är bärigheten nedsatt på de enskilda vägarna. Klicka på länken för mer information.


Information om hot vid Tannbergsskolan

11 april 2019

I morse upptäckte personal vid Tannbergsskolan ett skriftligt hot. Skolledningen kontaktade genast polisen som inledde en förundersökning av ärendet som rubriceras som olaga hot mot grupp. Polisen har identifierat en person som medger att han skrivit meddelandet. Skolan håller öppet som vanligt. 


Personer i samtal
Lycksele klättrar i nationell ranking

11 april 2019

Företagen är nöjda med Lycksele kommuns service och effektivitet i myndighetsutövningen. Det visar en nationell jämförelse där Lycksele finns på plats 17 i landet - högst rankad i Västerbottens län. 


Lärcentrum finns i Tannbergsskolans lokaler
Informationsträff om YH-utbildning

08 april 2019

Under våren anordnas flera informationsträffar om utbildning. Det är Akademi Norr som tillsammans med Lärcentrum, universiteten och yrkeshögskoleutbildningar inbjuder till informationsträffar i Lycksele. Nu har turen kommit till olika YH-utbildningar.


Elever från Hamburg åker skidor
Utbytesvecka på Tannbergsskolan

02 april 2019

Det var en lyckad utbytesvecka när elever från Gymnasium Marienthal gästade Tannbergsskolan. I maj väntar svarsbesök i Hamburg.


Nedsatt bärighet på väg 11586

29 mars 2019

Väg 11586 mellan Byssträsk och Nyliden är nedsatt till 7 ton. 


Begravningsplats Gammplatsen
Bidrag till repatriering från Kulturrådet

29 mars 2019

Statens Kulturråd har beviljat Lycksele kommun ett bidrag med 1 040 000 kronor för genomförande av den repatriering som sker på Gammplatsen den 9 augusti.


Lilly Bäcklund, Helena Lundgren, Leif Walterum, Christer Rönnlund
Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SMÅA) flyttar till Lycksele

22 mars 2019

Småföretagarnas arbetslöshetskassa SMÅA flyttar sin verksamhet från centrala Stockholm till Lycksele. Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att starta upp ett nytt kontor i Lycksele, rekrytera platschef och omgående starta rekrytering av medarbetare till det nya kontoret.


Spolning av ledning
Driftstörning missfärgat vatten

20 mars 2019

Underhållsarbetet på Forsdala fortsätter och detta har och kommer att resultera i väldigt missfärgat vatten i kringliggande område. Undvik att tvätta kläder.


Bild på mobiltelefon där en notis syns
Få sms-notiser efter inskickat ärende

14 mars 2019

Nu kan du få sms-notiser när du skickar in ett ärende via Självserviceportalen. Till exempel när ärendet byter status eller om handläggaren skickar ett meddelande till dig.


Anis Don Demina och SVEA.
Artister bokade till årets skolavslutning

11 mars 2019

Den 14 juni arrangeras skolavslutningsfest på torget i Lycksele – för 16:e året i rad.
- I år kan vi med glädje meddela att vi bokat inte en, utan två artister som ska uppträda på stora scenen på torget, säger Johanna Melin, Lycksele fritidsgårdar.


Barn som skapar konst
Selfieprojekt i "Skapande skola"

07 mars 2019

Under februari har ett konstprojekt kring identitet pågått på Furuviksskolan i Lycksele. Ett projekt som beskrivs som fantastiskt och som avrundas med en vernissage på biblioteket med start den 12 mars.


Händer på tangentbord
Intresserad av universitetsstudier?

06 mars 2019

Är du intresserad av att studera vid universitet? Eller läsa på distans? Vid två tillfällen anordnas webbmöten i Lycksele med information om studier vid Umeå Universitet.


Bild på legobyggsatser
Besök Tor-gruppens legoutställning

05 mars 2019

Under sportlovsveckan har Tor-gruppen legoutställning för allmänheten. Den startade i samband med nyinvigningen av gruppens nya lokaler.


Bild på instruktör som visar och ett barn som sitter på en kälke
Sportlovsaktiviteter 2019

27 februari 2019

I lovkalendern har vi samlat de sportlovsaktiviteter som sker under veckan.


Bild på de tre stipendiaterna
Tre ledarstipendiater 2018

27 februari 2019

Varje år utdelas ledarstipendiet, i år tilldelas tre ledare inom föreningen PRO Lycksele. 2018 års stipendiater är Aina Eriksson, Lars-Erik Andersson och Sigrid Bäckman.


Eric Lundström
Fortsatt stark ekonomi för Lycksele

25 februari 2019

Lycksele kommuns resultat för 2018 är 35 miljoner kronor. Det som framför allt bidrar till överskottet är Socialnämndens och Utbildningsnämndens plusresultat.


Tingshustomten och parken nedanför
Lycksele bostäder köper tingshustomten

25 februari 2019

Lycksele bostäder, LYBO, vill bygga ett nytt höghus centralt i Lycksele. I dag beslutade kommunfullmäktige att sälja mark och fastighet del av Vågen 4, även kallad tinghustomten, till LYBO.


Feriepraktik 2019

25 februari 2019

Skolungdomar som fyller minst 15 år under 2019 och är under 18 år kan nu lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar. En möjlighet att både få en inblick i arbetslivet och att se och lära sig nya saker. 


Pernilla Ahlström
Heltid som norm – satsning för säkrad välfärd i Lycksele

21 februari 2019

Lycksele kommuns heltidsresa har startat. En resa vars slutmål är en tryggad välfärd genom fler i heltidsarbete, färre ofrivilliga deltider och färre delade turer. Det ger effekter som högre pension, ökad jämställdhet och skapar attraktiva arbetsplatser.


Gruppbild - samverkansgruppen LYFT
Samverkansarbete med Polisen fortsätter att utvecklas

21 februari 2019

Medborgarlöften tas fram efter att polisen och kommunen lagt samman sina aktuella lägesbilder.


Bild på torgets snöborg i februari 2019
Välkommen till snöborgen på torget

19 februari 2019

Nu är snöbacken på torget öppen för lek och bus. I år har konceptet utvecklats vidare med en borg och en tunnel. 


Bild på ispelaren en januaridag
Ispelarens höjd 2019

15 februari 2019

Ispelarens höjd är mätad och årets pelare är 34,67 meter hög. Rekordåret var 1999 då ispelaren blev 49,54 meter hög.


Gammplatsen
Sveriges största repatriering i Lycksele

14 februari 2019

I augusti återbördas kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele.


Bild på scen när Victoria tar emot pris från Lyckseles kommunchef Ingela
Pristagare under Idrottsgalan 2019

11 februari 2019

Tio pristagare hyllades för sina insatser vid fredagens idrottsgala. En kväll i idrottens tecken med inslag av musik, prisutdelningar och uppvisningar av våra idrottare och föreningar.


Illustration av mer grönska
Ett grönare Lycksele

08 februari 2019

Lycksele centrum ska bli grönare. Som ett led i arbetet med centrumutveckling har Lycksele kommun sökt och beviljats stöd för att utveckla mer stadsgrönska. Redan i år planteras en ensidig trädallé med ny belysning längs gågatan och mer grönska skapas kring torget.


Många besökare tog del av informationen
Energieffektivisering i företag

08 februari 2019

Energieffektivisering i företag. Det var ämnet när Lycksele kommuns energi- och klimatrådgivning anordnade ett välbesökt seminarium tidigare i veckan. 


Fotbollsspelare
Dags att söka träningstider

07 februari 2019

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 16 mars till 30 juni. Ansökningstiden går ut den 18 februari. 


Bild på pennfodral och böcker samt elever i bakgrunden
Önskemål om annan förskoleklass

06 februari 2019

Till hösten är det dags för alla barn födda 2013 att börja förskoleklass. Finns det önskemål om annan skola än den man blivit tilldelad så kan du som vårdnadshavare skicka in en anmälan i vår e-tjänst.


Laddstationer i Lycksele
Seminarium - laddstolpar/laddstationer

05 februari 2019

Den 12 februari anordnar Lycksele kommuns energi- och klimatrådgivning ett seminarie om laddstolpar/laddstationer samt information om “Fossilfri oberoende 2030”.


Hemtjänstens dag firades
Uppskattat firande av hemtjänstens dag

02 februari 2019

Hemtjänstens dag har uppmärksammats i Lycksele kommun - en dag som uppskattades av besökarna.


Bild på Torgny Gustafsson som var en vinnare förra idrottsgalan
Snart dags för Idrottsgalan 2019

01 februari 2019

Om en vecka är det dags för årets upplaga av Idrottsgalan i Lycksele där 2018 års framgångar ska hyllas. Ett tillfälle för alla att ta del av en trevlig kväll i idrottens tecken. 


Malin Pettersson och Elin Tornebring
Lärcentrums stipendiater har utsetts

30 januari 2019

Malin Pettersson och Elin Tornebring har tilldelats 2018-års stipendium från Lycksele Lärcentrum.
-
Vi känner oss oerhört stolta och glada att få motta Lärcentrums stipendium för vårt examensarbete ”Heltid som norm”, säger de.


Håller varandra i handen
Hemtjänstens dag firas i Lycksele

25 januari 2019

Måndag den 28 januari uppmärksammar Lycksele kommun Hemtjänstens dag.


Feriepraktik 2019

21 januari 2019

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


Bild på återvinningsstation vid Magasinsgatan
Två flyttade återvinningsstationer

08 januari 2019

Glastjärnsvägen och Magasinsgatan är de nya placeringarna för återvinningsstationerna som tidigare stått på Dalstigen och Hamngatan.


Deltagare som tränar på spinningcykel
Friskvårdssatning för minskad ohälsa

27 december 2018

Under hösten har Lycksele kommun satsat på HIIT som en friskvårdsinsats. En satsning för att komplettera individers rehabilitering och minska kommunens ohälsotal.


Värmeljus
Insamling av utbrunna värmeljus

23 december 2018

Brukar du kasta dina utbrunna värmeljus i soporna? Snälla gör inte det utan låt daglig verksamhet få återvinna dem - en insats som i slutändan blir proteser till barn och djur.


Anna-Lena Danielsson
Kvinnojouren får bidrag av folkhälsoråd

21 december 2018

Kvinnojouren i Lycksele får 4 000 kronor av Folkhälsorådet. Det beslutade rådets ordförande Anna-Lena Danielsson i går.
- De bedriver en väldigt viktig verksamhet och vi vill bidra till Kvinnojourens arbete med att motverka våld i nära relationer, säger hon.


Vintervägen i Lycksele öppnas för säsongen

20 december 2018

Isvägen över älven öppnas idag för gång- och cykeltrafik. Vintervägen är ett populärt strövområde under vintertid i Lycksele och används flitigt av fotgängare och motionärer.


Ett barn samt en vuxens hand
Nya e-tjänster inom för- och grundskola

19 december 2018

I dag lanseras tolv nya e-tjänster för barnfamiljer, exempelvis för att lämna inkomstuppgifter och ansöka om förskoleplats. Nu kan du följa dina ärenden på ett enkelt sätt genom att logga in med e-legitimation.


Bild på de anställda som uppmärksammades för sina insatser
Anställda uppvaktas för 25 år i tjänst

18 december 2018

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år. I år var det 29 personer som uppmärksammades.


Christer Hedlund tackade Marika Lindgren för hennes tid som ordförande i fullmäktige
Val av nya ordföranden och ledamöter

18 december 2018

Nu är det beslutat vilka som blir ordföranden och ledamöter i Lycksele kommun nämnder och styrelser. I samband med årets sista fullmäktige avtackades även fullmäktigeordföranden Marika Lindgren.  


Isvägen i Siksele är öppen för 4 ton

17 december 2018

Isvägen i Siksele är öppen för säsongen. Klicka här för att få mer information om våra isvägar och dess bärighet. 


Helena Lindblom och Camilla Persson vid HR-enheten
Hälsofrämjande bidrag till anställda

06 december 2018

Hälsofrämjande aktiviteter förespråkas av Lycksele kommun. De enheter i kommunen som har 100 procents svarsfrekvens på årets medarbetarenkät får nu ett bidrag till en gemensam aktivitet.


Fyra människor som promernerar över torget i Lycksele
Trygghetsvandring som gör skillnad

30 november 2018

Årets trygghetsenkät visar att delar av centrala Lycksele upplevs otryggt. För att få mer kunskap om dessa områden genomför Lycksele kommun, tillsammans med polisen, två trygghetsvandringar tisdag den 4 december.


Konstsnöspår på Tannen
På söndag invigs multifunktionsbanan

29 november 2018

Äntligen är det dags för officiell invigning av Lyckseles multifunktionsbana. Nu på söndag, 2 december, firar vi in satsningen i samband med Lycksele IF:s tävling på Tannen.


Lilly Bäcklund
Lilly Bäcklund sammanfattar sin tid vid rodret

27 november 2018

En resumé av 18 år som kommunstyrelsens ordförande i Lycksele. Det gav Lilly Bäcklund i samband med kommunstyrelsens sista sammanträde för 2018. 18 år som präglat både henne och Lycksele kommun på många olika sätt. Här finns ett axplock av de händelser hon lyfte fram. 


Bild på längdskidåkare Terese
2 km långt skidspår öppet

23 november 2018

Nu är en konstsnöslinga på 2 km färdig för längdskidåkning. Besök gärna Tannens skidstadion och gör ett åk, klassiskt eller skate.


Karta över Finnbacksområdet
Säker trafikmiljö kring Finnbacksskolan

23 november 2018

Det är viktigt att parkera och köra på rätt ställen för att barn och ungdomar ska få en trygg och säker miljö kring Finnbacksskolan, Musikskolan och fritidsgården Midgård.


Bild på pristagare på scen
Nominera till Idrottsgalan 2019

22 november 2018

Nominera kandidater till Idrottsgalan 2019 som under det gångna året har gjort fina insatser i sitt idrottande, som ledare, lag eller förening.


Ispelaren i Lycksele
Lyckseleborna vill behålla ispelaren

21 november 2018

Den enkät om ispelaren, som nyligen genomfördes, visar att 59,5 procent av de som svarat vill att ispelaren ska vara kvar.
Tekniska nämndens arbetsutskott förelår därför att nämnden ska behålla den som en dekorativ symbol för Lycksele.


Elisabeth och Dan Ögren
Årets vinnare av Guldkalaset

17 november 2018

För åttonde året i rad arrangerades näringslivsgalan Guldkalaset i Lycksele den 16 november. Årets tema var ”Attraktiva Lycksele”. Här kan du se vilka Lyckseleföretag som prisades.


Karta över strandpromenadens sträckning
Förstudien om strandpromenad är nu färdigställd

16 november 2018

Lycksele kommun har tillstånd att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele. Nu är även den efterlängtade förstudien färdigställd.


Erik Grönwall och Simon Vikström
Idolvinnaren Erik Grönwall inspirerade Lyckseleelever

16 november 2018

I veckan var Erik Grönwall och Simon Vikström på Tannbergsskolan för att föreläsa om företagande och företagsamhet. I dag visar 15 UF-företag från Lyckseles gymnasieskola upp sina företagsidéer på Guldkalaset. 


Tannbergsskolans elever är laddade inför Tannbergsmässan
Tannbergsskolan visar upp sig

13 november 2018

Gymnasievalet för 2019 närmar sig och det har blivit dags för den årliga Tannbergsmässan. Där visar Tannbergsskolans elever och personal upp Lyckseles gymnasieutbildningar för niondeklassare från hela inlandet.


Utställning av modellbilar
Bilutställning inom daglig verksamhet

13 november 2018

Det är full aktivitet inom daglig verksamhet. Nyligen anordnades en bilutställning på Bryggaregatan med bröderna Marcus Arvidssons och Anton Gideonssons modellbilar i fokus.


Man med trumpet
Guldkalaset 2018

10 november 2018

Välkommen till Guldkalaset 16 november!

Guldkalaset är Lycksele näringslivsfest där företag och entreprenörer hyllas och uppmärksammas. Årets tema är Attraktiva Lycksele och både dags- och kvällsprogrammet är fullspäckat.


Musikkafé Röda Villan
Lyckat musikkafé på Röda villan

08 november 2018

Gårdagens musikkafé på Röda villan, där Kicks Törnlund stod för underhållningen, får många lovord. En aktivitet som ingår i Psykeveckans gedigna program. 


Thor Rutgersson
Psykeveckan 2018

31 oktober 2018

Årets tema under Psykeveckan, som pågår under vecka 45, är våld i nära relationer. En av föreläsarna är Thor Rutgersson, mångsysslaren som bland annat är känd för boken "Allt vi inte talar om".


Fullmäktigeledamöter i Lycksele kommun
Nya fullmäktige justerade budgeten

30 oktober 2018

Fullmäktige har beslutat att justera den budget som fastställdes i juni. Den nya budgeten innebär bland annat tilldelning av medel för att utreda valfrihet inom stöd, vård och omsorg samt konkurrensutsättning av Lycksele kommuns verksamhet inom teknikområdet.


Bild på människor vid dialogträff
Dialogmöten och enkät om landsbygdsservice

26 oktober 2018

Nu pågår arbetet att kartlägga hur servicen ser ut på landsbygden och vilket behov som finns. Under oktober-december är det dialogmöten i sex byar som du kan delta vid. Du kan även svara på enkäten om landsbygdsservice.


Malin Berg
Ny plattform för e-tjänster i Lycksele

25 oktober 2018

Utvecklingen av offentliga e-tjänster har tagit fart runt om i Sverige. Nu har även Lycksele kommun lanserat en ny plattform för e-tjänster. En självserviceportal som ska förenkla tillvaron för både invånare, föreningsliv och näringsliv samtidigt som kommunens eget arbete effektiviseras.


Christer Rönnlund, Roland Sjögren
Lyckseles politiska ledning 2019-2022

24 oktober 2018

Det blir Christer Rönnlund (M), som efterträder Lilly Bäcklund (S) som kommunstyrelsens ordförande. Roland Sjögren (KD) blir vice ordförande. I dag presenterade alliansen den laguppställning som ansvarar för Lycksele kommun de kommande fyra åren.


Anna-Lena Danielsson
Stipendium med hälsa i fokus

24 oktober 2018

För att få elever att uppmärksamma hälsofrågor har Folkhälsorådet i Lycksele, tillsammans med Västerbottens läns landsting, instiftat ett stipendium för gymnasieelever.


Bild på tjejer som ska hoppa hopprep
Boka Tannbergshallen för period 2

24 oktober 2018

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 1 december till 15 mars. Ansökningstiden går ut den 5 november.


Ispelaren i Lycksele

15 oktober 2018

Ispelaren har sedan 1994 varit ett landmärke för Lycksele och 1999 uppnådde den rekordhöjd på 49,54 meter. Nu vill vi veta din åsikt om ispelaren och dess plats intill älven.


Barn som badar i bubbelpool
23 miljoner kronor i överskott väntas

10 oktober 2018

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun är fortsatt bra. Delårsrapporten per 31 augusti pekar på ett överskott på cirka 23 miljoner kronor. Andra glädjande siffror är att antalet badtillfällen på den nyrenoverade simhallen har ökat med hela 43 procent.


Bild på kampanjmaterial för eMedborgarveckan
eMedborgarveckan i Lycksele

08 oktober 2018

I veckan, 8-14 oktober, är det eMedborgarveckan. Under veckan bjuder Lycksele kommun in till olika föreläsningar om e-tjänster och digital delaktighet.


Grete Vesteraas och Ulf Öhlund
Nya verksamhetschefer i Lycksele

05 oktober 2018

Grete Vesteraas blir administrativ chef och Ulf Öhlund blir verksamhetschef för samhällsbyggnad. Det beslutade Lycksele kommuns personalnämnd i går.


Svetsare
Så rankas Lyckseles företagsklimat

04 oktober 2018

Företagsklimatet går åt rätt håll i Lycksele. Lycksele kommun klättrar fem placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över kommuners företagsklimat.


Lokal trygghetsenkät 2018

01 oktober 2018

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare.


Ungdomar som bryter arm
Vill inspirera ungdomar till rörelse

21 september 2018

För att få fler ungdomar i rörelse satsar Finnbacksskolan på att utveckla sina friluftsdagar. Som ett led i detta arbete har Lyckseles högstadieelever fått prova på 13 olika sommaraktiviteter. En dag som blev möjlig genom samverkan mellan flera aktörer.


Röjningsarbete på Forsdala

17 september 2018

Under hösten kommer det att utföras ett röjningsarbete på Forsdalaområdet. Syftet är att förbättra ljusinsläppet samt att göra området tryggare och mer attraktivt.

 


Bild på Robin och Ola vid den nyasfalterade multifunktionsbanan
Snart öppnar multifunktionsbanan

16 september 2018

Öppnandet av Lyckseles nya multifunktionsbana närmar sig. Asfalteringen är klar och innan det är dags för slutbesiktning arbetas det med stödkanter, skyltning och konstsnöanläggning.


Ungdomar i oskärpa
Lycksele startar egen HVB-verksamhet

14 september 2018

Lycksele kommun startar HVB-verksamhet för ungdomar i egen regi. En verksamhet som ska bedriva behandling, omvårdnad, stöd och fostran. Det beslutade en enig Socialnämnd i onsdags.


grafisk bild
Ingivning av Ungdomshälsan

12 september 2018

Den nya Ungdomshälsan har officiell invigning 19 september.


Monica Norén
Ny verksamhetschef för utbildning

11 september 2018

Monica Norén blir ny verksamhetschef för Utbilningscentrum i Lycksele kommun.
- Jag är glad och stolt över att ha fått detta förtroende, säger hon.


Calle Franklin informerar
Byggmax etablerar sig i Lycksele

05 september 2018

Byggmax etablerar sig i Lycksele. Det bekräftade Blombergs Fastigheter under fredagens frukostmöte med näringslivet.
- Det är jätteroligt med en ny etablering. Nu ska vi se till att iordningsställa och bygga klart på området innan vi ger oss in i nästa utmaning, säger fastighetsägaren Joacim Blomberg.


Bild på barn på vuxens axlar
Start för nya föräldraträffar

29 augusti 2018

Stödteamet Navet som jobbar med föräldrastöd och andra insatser riktade till unga och familjer - erbjuder föräldraträffar enligt metoden "Alla barn i centrum" som bygger på 4 gruppträffar med utbildade gruppledare.


Nytt staket mellan torget och grusparkeringen
Förändringsarbete i centrum

28 augusti 2018

Lyckseleborna vill ha mer grönska och fler sittplatser i centrum. Det finns även önskemål om en avgränsning av grusparkeringen på kvarteret Köpmannen. Det har Lycksele kommun tagit fasta på och gradvis förändrar vi nu centrumbilden.


barn som promenerar med vuxen
Medborgarundersökning i Lycksele

28 augusti 2018

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen utförs på uppdrag av Lycksele kommun och syftar till att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen, hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har.


Stadsparad
Tack för era inspel om Lycksele!

27 augusti 2018

Vilket engagemang det finns i Lycksele! Vi har fått in många förslag på hur vi kan göra Lycksele mer attraktivt. Stort tack till alla som bidragit! När materialet har sammanställts ska ni även få ta del av det.


Koden 33 41 07
Tyck till om Lycksele via menti.com

24 augusti 2018

Här finns länk, kod samt instruktioner till den undersökning som just nu visas live på storbild på torget i Lycksele. Frågeställningen lyder "Hur kan Lycksele bli mer attraktivt?


Linda Algotsson
Besök oss under "En dag på stan"

23 augusti 2018

Hur kan Lycksele bli mer attraktivt? Under ”En dag på stan”, lördag 25 augusti klockan 10.00-15.00, finns vi på torget för att höra vad du tycker. 


Bild på sandstensvägens björkar
Sandstensvägen får nya björkar

17 augusti 2018

Under sensommaren kommer björkarna efter Sandstensvägen att bytas ut. Detta på grund av trädens vitalitet och nuvarande placering.


Väg
Ändrad avgångstid för bussen Bjurholm-Knaften-Lycksele

14 augusti 2018

På grund av vägarbete mellan Knaften och Lycksele kommer busslinje 39 att få tidigarelagd avgångstid från Bjurholm. Detta gäller under höstens första skolveckor.


Inmätningar av byggnader

14 augusti 2018

Just nu pågår ett arbete med att mäta in och inventera byggander i Lycksele, detta för att uppdatera kommunens digitala kartor till Lantmäteriet.


Bild på elev samt elever i bakgrunden på Tannbergsskolan
Skolstart höstterminen 2018

13 augusti 2018

Höstterminen 2018 börjar måndag den 20 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna.


Bild på utemiljö vid Finnbacksskolans park
Parken vid Finnbackskolan

10 augusti 2018

Parken nedanför Finnbackskolan har renoverats och finns tillgänglig för både elever och allmänheten. Arbetet fortsätter under hösten med nya sittbänkar samt en scen.


Bild på kabel och spade
Ledningskollen - kolla innan du gräver

08 augusti 2018

Här i sommartider sker det många markarbeten. För att skydda ledningar mot avgrävningar kan du använda Ledningskollen, en tjänst som är gratis.


Bild på lekplats vid Fiskalvägen
Årlig upprustning av lekplatser

31 juli 2018

Under 2018 kommer några lekutrustningar på Lycksele kommuns allmänna lekplatser att bytas ut. Detta efter önskemål från allmänheten samt att gamla utrustningar som inte går att laga ersätts med nya.


Watercross
Motorveckan är i full gång i Lycksele

25 juli 2018

Vecka 30 är även känd som Motorveckan i Lycksele. Ett stort arrangemang som väntas locka 60 000-70 000 besökare till vår stad. Den 26-27 juli finns även Lycksele kommun på torget och på Ansia för att marknadsföra sig som arbetsgivare. Kom gärna och träffa oss!


Bild på numret till 113 13
Informationsnummer till SOS Alarm

20 juli 2018

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.


Bild från sommarplanteringen på röda blommor
Sommarplantering i regnbågens färger

18 juli 2018

Varje år utsmyckas Lycksele med sommarblommor runt om i staden. I år har planteringarna efter gågatan och på torget inspirerats av regnbågens färger.


Fokus på solel och hållbar transport

17 juli 2018

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.


Bild på människor som pratar
Företagare har fått enkät om myndighetskontakter

12 juli 2018

Kommunen deltar i undersökningen "INSIKT". Där har företagare som haft myndighetskontakter under första halvåret 2018 möjlighet att svara på en enkät om sin upplevelse.


Bild på mobiltelefon
Telefonsamtal om brandsäkerhet

10 juli 2018

Falsk telefonförsäljare ringer och utger sig för att vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid kontroll av brandsäkerhet. Skulle du få ett sådant samtal ska du avsluta samtalet snarast.


Simbassäng
Nya avgifter för fritidsanläggningar

09 juli 2018

Från och med 1 september gäller nya avgifter för att nyttja kommunens fritidsanläggningar. Då får även Lycksele kommuns pensionärer besöka simhallen till rabatterat pris.


Bild på deltagare vid seniorträff
Seniorträff med blandat innehåll

06 juli 2018

I maj anordnade Lycksele kommun en seniorträff på Medborgarhuset. En eftermiddag som innehöll både inspirationsföreläsning, information och diskussion kring olika frågor.


Ett glatt gäng människor
Följ arbetet med attraktiva Lycksele

04 juli 2018

Nu kan du följa arbetet kring attraktiva Lycksele här på hemsidan. Många processer är igång och parallellt med detta pågår rekrytering av en projektledare.


Sommarskog
Allemansrätten - detta gäller

02 juli 2018

Äntligen är det sommar och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten. Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. 


Äldre dam myser med häst
Hästbesök på äldreboendet Skytten

29 juni 2018

Hästveckan inleddes i dag med hästbesök på äldreboendet Skytten. Där fick ett 30-tal pensionärer mata hästarna med äpplen och morötter. Ett väldigt uppskattat besök.


Stadsmusikanterna

29 juni 2018

Du kanske redan har lagt märke till dem? Stadsmusikanternas turné runt om i Lycksele är i full gång. Stadsmusikanterna är en del av Lycksele kommuns feriepraktikverksamhet och består i år av fyra ungdomar och en ledare. 


Torget i Lycksele, rullstolsburen person, barn som leker
Inför ledsagaravgift

28 juni 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att införa avgift för ledsagarservice. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2018.


Bild på lila blommor och gröna blad
Kommunens sommaröppettider

27 juni 2018

I sommartider är det ändrade öppettider och semesterstängt inom vissa verksamheter.


Lyckseles stadshus i sommarskrud
Mål och budget fastställd för 2019

26 juni 2018

Kommunfullmäktige har fastställt Lycksele kommuns rambudget för 2019. Både socialnämnden och utbilningsnämnden får utökade budgetramar och bedöms i och med detta få rimliga förutsättningar att bedriva sina verksamheter under de kommande åren.


Midsommarfirande på Gammplatsen
Glad midsommar!

21 juni 2018

Lycksele kommun vill önska dig en glad midsommar. På Gammplatsen och hembygdsområdet i Örträsk finns möjlighet till gemensamt firande för den som önskar.


Tjej vid dator
Stipendium för examensarbete

20 juni 2018

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av Lycksele kommun för ditt examensarbete.


bild på blommor och en ruta med text
Maj-Lise är årets eldsjäl och glädjespridare

14 juni 2018

Maj-Lise Nilsson fick mottaga priset "Årets eldsjäl och glädjespridare" för sitt engagemang för barn, unga och äldre personer med funktionsvariation.


Bild på när det är terrängkört i myr och skog
Vart får du köra terrängfordon och vattenskoter?

12 juni 2018

Har du ett terrängfordon eller en vattenskoter behöver du känna till de regler som finns för körning i naturen.


Bild på ferieungdomar som arbetar på Badparken
Sommarens feriepraktik startar idag

11 juni 2018

I dag börjar närmare 80 ungdomar sin feriepraktik. För många ungdomar är detta det första steget in i arbetslivet.


Lycksele femma i Fokus "Bäst att bo"

05 juni 2018

Lycksele placerar sig i toppen i rankingen "Bäst att bo". Det är i kategorin glesbygd som Lycksele återfinns på femte plats. 


Grafisk bild med text
Sommarlovsaktiviteter

05 juni 2018

Snart är det sommarlov för Lyckeles barn och ungdomar och vi hoppas att det blir fyllt med roligheter och upplevelser. 


Bild från annons om sommarfröjd
Sommarfröjd inbjuder seniorer 65+

04 juni 2018

Onsdag den 13 juni är det dags för årets sommarfröjd, en eftermiddag där seniorer 65 år eller äldre inbjuds. I år firar även arrangemanget 5-års jubileum.


Anders Eriksson
Ny fastighetschef i Lycksele kommun

01 juni 2018

Nu är rekryteringen av en ny fastighetschef i hamn. Det blir företagsledaren Anders Eriksson som tillträder tjänsten den 3 september. 
- Det känns jätteroligt. Det här uppdraget ser jag fram emot, säger han.


Första spadtagen tas av Lars Ohlson, Anders Nilsson, Sonny Lekander och Sven Roosqvist.
Första spadtaget för nya Forsdalaskolan

31 maj 2018

I dag var det officiell byggstart för satsningen på Forsdalaskolan. Där investerar Lycksele kommun både i renovering av befintliga lokaler och en stor tillbyggnad i två plan. Allt för att skapa en bättre miljö för elever och personal och för att möta framtidens behov med ett ökat elevunderlag.


Kvinnor vid incheckningen på Lycksele flygplats
Flygtrafiken återupptas 1 juli

31 maj 2018

Den 1 juli återupptas flygtrafiken till och från Stockholm/Arlanda. Trafikverket har beslutat att tilldela trafiken till svenskägda flygoperatören Amapola Flyg AB. Från och med nästa vecka går det att boka flygbiljetter. 


Elin Larsson, samordnare folkhälsa Lycksele kommun
Torsdag den 31 maj - Tobaksfria dagen

30 maj 2018

Folkhälsorådet arbetar för ett nikotinfritt samhälle där både vuxna och ungas hälsa står i fokus. Som ett led i detta arbete ska Folkhälsorådet tillsammans med landstinget finnas på plats på torget i samband med Lyckseles största motionslopp - Guldruschen.


Bild på fotboll
Ansök om tider i kommunens lokaler

30 maj 2018

Nu är det hög tid att ansöka om tider i kommunens lokaler och anläggningar för säsongen 2018-2019, undantag för Tannbergshallen där du kan ansöka till och med 30 november 2018.


Linda Orädd, beredskapssamordnare
Kom och prata krisberedskap med oss

29 maj 2018

Vill du diskutera krisberedskap eller se vad en krislåda kan innehålla? Då är du välkommen till kommunhuset på torsdag den 31 maj. 


Hand som håller i den nya broschyren
Krisberedskapsveckan 2018

28 maj 2018

I dag startar årets krisberedskapsvecka. Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. En broschyr som snart landar i din brevlåda.


Bild med textruta där det står Dina personuppgifter
Så hanterar kommunen dina personuppgifter

25 maj 2018

I dag träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Lycksele kommun har arbetat med anpassning av vår personuppgiftshantering mot den nya förordningen.


Vindkraftverk
Information om vindkraftsbygge

23 maj 2018

I morgon arrangeras ett informationsmöte om arbetet med att bygga en av Sveriges största vindkraftanläggningar på Blakliden och Fäbodberget.  


kvinna går mot flygplatsen
Nödförfarande öppnar för flygtrafik

18 maj 2018

Flygtrafiken ska komma i gång så snart som möjligt på Lycksele flygplats. Det framkom vid dagens presskonferens med regeringen och Trafikverket. Nu ligger fokus på att få en operatör som tar över flygningarna.


Vill du vara med och vårstäda Lycksele?

17 maj 2018

Flera skolor i Lycksele kommun har anmält sig till skräpplockarkampanjen Håll Sverige Rent. Under vecka 22 kommer det att finnas soppåsar på kommunhuset för dig som vill vara med och vårstäda med oss.

 


Lycksele flygplats
Ingen flygtrafik på Lycksele flygplats

16 maj 2018

På grund av att flygbolaget Nextjet begärts i konkurs har vi ingen flygtrafik på Lycksele flygplats. Vi beklagar situationen för de resenärer som drabbas. Frågan är högt prioriterad av Lycksele kommun och Lycksele flygplats.


Tjärhovet
Tjärhovet och gamla brandstation rivs

16 maj 2018

Tekniska nämnden i Lycksele kommun har beslutat att riva fastigheterna på kvarteret Tjärhovet. Detta för att möjliggöra en utveckling i Lycksele.


Föräldrar med sina barn
Familjecentral firar tio år i Lycksele

14 maj 2018

Tillsammans med Västerbottens läns landsting bedriver Lycksele kommun en familjecentral sedan 2008. En del i detta är en öppen förskola som utvecklats till en mötesplats för nya Lyckselebor.


Människor vid Djupskolavan
Seniorträff i Lycksele 17 maj

09 maj 2018

Har du fyllt 65 år och är pensionär? Har du funderat över hur din framtid ser ut? Lycksele kommun bjuder in seniora medborgare till ett mötesforum där vi ska inspireras av föreläsare, få information om olika situationer man ställs inför som äldre i samhället.


Lennart Melin, Gunilla Johansson, Lena Backlund
Nyinvigning av Röda villan i Lycksele

03 maj 2018

Röda Villan är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med psykisk eller psykosocial ohälsa. Nyligen invigdes Röda villans nya lokaler – en plats som utgör en viktig träffpunkt i Lycksele.  


Frida Hermansson i tävlingsmomentet.
Guld till Tannbergsskolan på yrkes-SM

02 maj 2018

Tannbergsskolan vann nyligen guld på Yrkes-SM genom Frida Hermansson. Frida, som går gymnasiesärskolans program ”Hälsa, vård och omsorg”, vann delat guld med elever från Uppsala.


Region 10:s logotyp tillsammans med en karta över de kommuner som ingår
Region 8 blir Region 10

27 april 2018

Under ett flertal år har åtta inlandskommuner i Västerbottens län samverkat för att stärka kommunernas roll och utveckling i inlandet. Då fler kommuner, från Åsele i söder till Arjeplog i norr, valt att söka sig till samarbetet, byts nu namnet till Region 10.


Ledamöter i fullmäktige
Ny politisk organisation från 2019

26 april 2018

För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige fastställt en ny politisk organisation - en nämndmodell med fasta beredningar.


Stadshuset med monument
Lycksele kommuns årsredovisning 2017

25 april 2018

När 2017 års verksamhet summerats ihop blir Lycksele kommuns resultat 41,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. Något som även bekräftas av revisionen som granskat årsredovisningen.


Familj som besöker stadsparken i Lycksele
Informationskväll om kontaktperson

23 april 2018

Har du intresse av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj? Den 25 april arrangerar Individ- och familjeomsorgen en informationträff om hur ett sådant uppdrag fungerar. 


Irene Gustafsson tar emot priset
Ännu ett guldpris till Skogsmuseet

19 april 2018

Skogsmuseet i Lycksele har återigen prisats nationellt. Varje år delar UtställningsEstetiskt Forum ut ett guldpris för en särskilt bra insats inom museiutställningar. I år gick priset till Skogsmuseet i Lycksele.


Bild på pratbubbla med texten Ge förslag
Företag kan tycka till om ny upphandlingspolicy

17 april 2018

Som företag erbjuds ni möjlighet att tycka till om förslag till ny upphandllingspolicy.


Ingrid Sjöberg, Tina Thörner, Helena Österlind, Tobias Thomsson
Satsar på jämställd arbetsmarknad

12 april 2018

Arbetsmarknaden är könssegregerad i Västerbottens inland. Undersökningar visar att ungdomar till stor del väljer gymnasieutbildning som upprätthåller denna struktur. För att ge dem större kunskap om yrkeslivet i stort drivs nu projektet ”Jämställd arbetsmarknad i Region 8”.


Gågatan i Lycksele under testperioden
Gågatan hålls stängd för biltrafik

10 april 2018

Gågatan kommer fortsättningsvis att hållas stängd för fordonstrafik. Det beslutade miljö- och samhällsnämnden i dag utifrån den utvärdering som genomförts.


Tjej spelar trumpet
Bidrag till kulturföreningar

09 april 2018

Kulturföreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag till och med 15 april i år.


Fullmäktigeledamöter sammträder
Föreslår ny politisk organisation

04 april 2018

För mandatperioden 2019-2022 föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska fastställa en ny politisk organisation - en nämndmodell.


Flygfoto Vindelälven
Vindelälven-Juhtatdahka rekommenderas bli biosfärområde

03 april 2018

Programkommittén för Biosfärprogrammet rekommenderar Sveriges regering att nominera Vindelälven-Juhtatdahka som kandidater för att utnämnas till Unescos biosfärområden.


Flera post-it-lappar med viktiga värden för Lycksele uppsatta på en vägg
Nu utvecklar vi attraktiva Lycksele

29 mars 2018

Startskottet för ett attraktivare Lycksele har gått. En mängd olika aktörer, som brinner för att utveckla Lycksele, har under tre intensiva dagar diskuterat dåtid, nutid och en önskad framtid. 
- Det finns ett enormt engagemang och det känns väldigt bra att det är så många som vill bidra till ett ännu bättre Lycksele, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.


Fasad stadshuset med Lycksele kommuns logotyp
Investeringsbudgeten utökas

28 mars 2018

Den påbörjade investeringen på Forsdalaskolan har visat sig bli dyrare än den initiala kostnadsbedömningen. Ombyggnationen är nödvändig för att säkerställa en fungerande verksamhet och nu föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska utöka investeringsbudgeten för 2018-2019.


Gågatan i Lycksele en sen kväll i mars
Gågatan stängs för motortrafik

28 mars 2018

Testperioden för gångfarts­området på Storgatan avslutas sista mars 2018. Det innebär att motortrafik inte längre är tillåten på gågatan i Lycksele. 


Gågatan i Lycksele.
Biltrafiken på gågatan ska utvärderas

23 mars 2018

Nu är det dags att utvärdera din upplevelse av gångfartsområdet på gågatan. Vi hoppas att du tar dig tid att dela med dig av dina synpunkter och upplevelser rörande testperioden.


Logotyp för Earth hour
Lycksele kommun deltar i Earth Hour

23 mars 2018

Lycksele kommun deltar i Earth Hour genom att släcka gatubelysning i centrumkärnan lördag 24 mars 20.30-21.30. Detta för att uppmärksamma klimatfrågan och för att visa att vår planet är viktig.


Bild på bron över Lycksbäcken
Samråd för bro över Lycksbäcken

23 mars 2018

Samråd för vattenverksamheten kring bron där Ponderosavägen korsar Lycksbäcken. För att möjliggöra anläggande av ny bro samt höja vägbanan.


André Sandström
Klart med ny vd för Industrihus

22 mars 2018

Det blir André Sandström som efterträder Oswald Öjebrandt som vd för Lycksele industrihus AB. 
- Det känns spännande på många sätt, säger André Sandström.


Bild på Anna och besökare vid disken för eRUM
Servicecenter med handledning i digitala ärenden

16 mars 2018

Till veckan invigs eRUM Lycksele. Ett digitalt servicecenter som är en plats där personer kan få hjälp och vägledning med digitala ärenden samt tjänster.


Sträckning som är aktuell för strandpromenad
Dialog om strandpromenad längs älven

15 mars 2018

Lycksele kommun har tillstånd att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele. Nu ska en förstudie genomföras för en gång- och cykelväg längs E12:an och din åsikt är viktig för oss.


Barn som pimplar
I helgen väntar Lyckselenappet

08 mars 2018

Så här års arrangeras flera fisketävlingar runt om i Lycksele kommun. På söndag är det dags för det populära Lyckselenappet - en pimpeltävling på Umeälvens vinterväg. 


Polishuset i Lycksele
Tillfällig vapenamnesti i Sverige

08 mars 2018

Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Då kan den som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Den som lämnar in vapen under amnestin straffas inte för innehavet och har rätt att vara anonym.


Ungdomar och lärare som deltar i friluftsdag
Idrottens dag för Lyckseles ungdomar

06 mars 2018

Finnbacksskolan satsar på att utveckla skolans friluftsdagar. Som ett led i detta arbete har Lyckseles högstadieelever fått prova på flera olika idrotter. En dag som blev möjlig genom samverkan mellan flera aktörer. 


Bilar färdtjänst
Ny riktlinje för färdtjänst

06 mars 2018

Sedan 1 mars 2018 gäller nya förutsättningar för färdtjänst. Nu kan man beställa färdtjänst samma dag som man ska åka. Detta under förutsättning att beställning av resan sker minst en timme innan avresa. 


grafisk bild sportlov 2018
Lovaktiviteter i Lycksele

01 mars 2018

Vad händer på lovet? Den frågan ska lättare få svar genom satsningen på en samlad informationssida om aktiviteter för barn och unga på samtliga skollov. Arbetet med sidan är under kontinuerlig utveckling och målet är att fler ska kunna ta del av en aktiv fritid.


Feriepraktik 2018

26 februari 2018

Nu kan skolungdomar lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar.


Invigning av ny förskoleavdelning
Lyckseles barnaskara växer

23 februari 2018

Det föds betydligt fler barn i Lycksele nu än för tio år sedan. Det senaste året har två nya förskoleavdelningar öppnat i Lycksele – just för att kunna möta det ökade trycket inom barnomsorgen.
– Det går bra för Lycksele nu, säger Lars Ohlson, ordförande i Utbildningsnämnden.


Håkan Svaleryd, ekonomichef Naturvårdsverket
Nu kan du ansöka om ladda-hemma-stöd

22 februari 2018

10 000 kronor – så mycket kan en privatperson få i bidrag för att installera en laddstation för elbil i anslutning till sin fastighet. Ansökan görs via Naturvårdsverkets webbplats.


Lättläst på hemsidan

21 februari 2018

Nu finns en del av Lycksele kommuns information på lättläst svenska. Det innebär att innehållet är anpassat för att vara lätt att läsa och förstå. 


Glad kvinna
Rekryteringsmässa i Lycksele

20 februari 2018

Söker du arbete? Då ska du besöka Medborgarhuset i morgon. Där arrangerar Arbetsförmedlingen en rekryteringsmässa som riktar sig både till alla som söker sommarjobb och till dem som söker mer varaktiga anställningar.


Tvättar händerna
Bidra till att minska smittspridning

20 februari 2018

Det är inte för intet som februarimånad även kallas vabruari. Den här tiden på året kantas av mycket sjukdomar bland annat på våra förskolor. Därför vill vi uppmärksamma er på Lycksele kommuns hälsopolicy.


Resenärer på buss
Bättre pendlingsmöjlighet till Lycksele

12 februari 2018

Kollektivtrafiken mellan Vindeln kommun och Lycksele kommun förbättras. Det innebär att de ungdomar i Vindeln som vill studera vid Tannbergsskolan kan dagspendla till Lycksele. 


Skylt parkeringsförbud
Parkeringsförbud på centrala gator

12 februari 2018

För att öka framkomligheten råder det nu parkeringsförbud på båda sidor på tre adresser i centrala Lycksele. De gator som berörs är delar av Holkvägen, Villarydsvägen och Grubbgatan. 


Julia Lundgren, Alva Zakrisson, Isak Sjödin, Martin Blomberg.
Lycksele arrangerar USM i skidor

08 februari 2018

I helgen avgörs Ungdoms-SM i skidor i Lycksele. Arrangörsklubben Lycksele IF har fyra deltagare med som tillsammans med cirka 270 ungdomar vill prestera sitt yttersta i Tannbergets terräng.


Lilly Bäcklund och Ardalan Shekarabi i samtal på Medborgarhuset
Ministerbesök i Lycksele

07 februari 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Lycksele kommun i dag. 
- Jag blir alltid inspirerad av att vara i Lycksele. Det finns så mycket engagemang och drivkraft här och i den här delen av Sverige, säger han. 


Eric Lundström
38 miljoner kronor i överskott

07 februari 2018

Lycksele kommuns resultat 2017 är 38,2 miljoner kronor. Det är framför allt betydligt högre skatteintäkter än budgeterat som bidrar till resultatet.


Samisk flagga
Vi firar den samiska nationaldagen

05 februari 2018

Lycksele kommun - Liksjuon Kommuvdna - firar den samiska nationaldagen med tal, ungdomskör och flagghissning på torget. 


Pulkbacken på torget i Lycksele
I år blir det en snöborg på torget

01 februari 2018

I år kommer det att se annorlunda ut på torget. I stället för den stora pulkbacken ska Lycksele kommun anlägga en mindre backe i form av en snöborg. 


Hopprep i sporthallen
Dags att ansöka om tider i sporthallen

31 januari 2018

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 16 mars  – 14 augusti. 


Bostadsområde Furuvikstrand
Ministerbesök i inlandet

30 januari 2018

Bostadsbyggande är en viktig del för att främja utveckling, tillväxt och inflyttning. För att synliggöra och diskutera förutsättningar för bostadsbyggande i inlandet har Region 8 bjudit in ansvarig minister, Peter Eriksson, till ett dialogmöte.


Feriepraktik 2018

22 januari 2018

Nu är det dags att se över vilka möjligheter ni har att ta emot ferieungdomar i sommar.


Ripor på torget i Lycksele
Ny utsmyckning på Lyckseles torg

18 januari 2018

Lyckseles torg har fått en ny utsmyckning. Tre ripor har bosatt sig intill den roterande stenkulan. 
- Vi ville ha en annorlunda utsmyckning på torget, säger Kay Isaksson som skapat riporna. 


Tannbergsskolans entré
Gymnasiet utbildar skogsmaskinförare

18 januari 2018

Naturbruksgymnasiet i Burträsk har beviljats att delta i en femårig försöksverksamhet som branschskola. Detta är resultatet av en ansökan som gjorts kring skogsmaskinförarutbildningar i ett länsövergripande samarbete - framför allt mellan Lycksele och Skellefteå kommuner. 


Pulkbacken på torget i Lycksele
Nya planer för pulkbacken i centrum

17 januari 2018

Lycksele kommun överväger att göra en mindre pulkbacke i centrum i år. Det skulle innebära att det krävs mindre resurser och att Skolgatan kan hållas öppen för trafik. 
Innan det tas beslut i frågan vill vi veta vad du tycker – så svara gärna på vår enkät.


Forsdalaskolan
Lyckseleskola fokuserar på hälsa

15 januari 2018

Forsdalaskolan i Lycksele är en av 48 skolor i landet som fått projektbidrag för att tillsammans med eleverna utveckla kunskap om vad som påverkar vår hälsa och vår inlärning. 
- Det känns fantastiskt roligt att vi får möjlighet att satsa på detta, säger Maria Edsmalm, lärare Forsdalaskolan.


Trafikpolis stoppar fordon
Enkät - Polisens inriktning till 2024

12 januari 2018

Polisen ska ta fram en ny strategisk inriktning. I detta arbete är din röst väldigt värdefull så var med och påverka framtidens polismyndighet genom att svara på den enkät som tagits fram. 


badande kille
Vattenloppar, musslor och sjöhästar

10 januari 2018

Det är bara dagar kvar tills Simhallen fylls upp med både vattenloppor, musslor och sjöhästar – nu är det äntligen dags för vårens olika simskolor. 


Snöröjning i tätort
Vinterväghållning inom Lycksele tätort

09 januari 2018

Inom Lycksele tätort sköter Lycksele kommun snöröjning och halkbekämpning tillsammans med entreprenören Bilfrakt. 
Här finns information om vad som gäller och hur du som medborgare kan underlätta detta arbete. 


Nya öppettider på ResursCentrum

08 januari 2018

ResursCentrum har nya öppettider.


Torget i Lycksele med kvarteret Köpmannen i bakgrunden
Försäljning av Köpmannen 3 och 4

03 januari 2018

I dag beslutade Tekniska nämnden i Lycksele kommun att sälja fastigheterna Köpmannen 3 och 4 till Cityfastigheter i Lycksele AB.
- Genom detta möjliggör vi för nybyggnation på delar av kvarteret Köpmannen, säger Sven Roosqvist, ordförande i Tekniska nämnden. 


Bild på en pratbubbla där det står digital anslagstavla
Anslagstavla blir digital

29 december 2017

Kommunens officiella anslagstavla blir digital från och med den 1 januari 2018. På anslagstavlan kan du precis som tidigare läsa anslag om justerade protokoll och kungörelser. 


Bild på skidspår
Skidspår som är öppna

28 december 2017

Information om kommunens skidspår, distanser och senaste skidspårstatus för spåren på Tannberget och Forsdala.


Luciatåg med barn från Örträsk
Lyckad välgörenhetskonsert på förskola

22 december 2017

Nyligen anordnades en välgörenhetskonsert på förskolan i Örträsk till förmån för Musikhjälpen. Arrangemanget, där barnen stod i fokus, lockade 85 engagerade Örträskbor. 


Deltagare som lyssnar på föreläsning
Lycksele satsar på jämställd hållbarhet

22 december 2017

Lycksele kommun vill att all verksamhet ska genomsyras av jämställdhet. Som ett led i detta arbete genomfördes i tisdags en utbildningsdag med temat jämställd hållbarhet. 


Torget i Lycksele
Önskar ett grönare centrum

21 december 2017

Lyckseleborna vill ha mer grönska i centrum. Det visar den sammanställning som Lycksele kommun gjort av de närmare 200 förslag som skickats in. 


Uppvaktning av kommunanställda
Uppvaktas för 25 år i kommunens tjänst

19 december 2017

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år med tal, blommor och en gåva. 


Vinnarna av 2017-års miljöpris
Tre lantbruk vinnare av miljöpris

18 december 2017

Brattens Lantbruk AB, Tannsele Lantbruk AB och Martin Berglund och Pia Laulas lantbruk blir 2017 års pristagare av Alf Nilssons miljöpris. - Det känns jättebra, säger Elisabeth Sjödin Ögren, Brattens Lantbruk.


Restaurang Pärlan
Nytt avtal kring matservering

15 december 2017

Lycksele kommun ingår ett nytt avtal med Restaurang Pärlan i Örträsk. 


Templet Lycksele
Lycksele visas upp på TV3

08 december 2017

Några av er har kanske redan sett det men just nu visas bilder från Lycksele upp på TV3.
- Lycksele bjuder på ett fantastiskt vinterlandskap och vackra platser och var självskriven på vår lista över orter vi ville visa, säger Susanne Nylén presschef på MTG Sverige.


Två damer i samspråk.
Lyckat dialogcafé i Lycksele

01 december 2017

I november anordnades ett dialogcafé i Lycksele. Fokus låg på frågan "Hur vill jag bo i framtidens Lycksele"? Kvällen resulterade i goda och kloka diskussioner kring framtiden för den seniora delen av Lycksele kommuns befolkning. 


E:12 vid Shell
Angelägna åtgärder i infrastukturen

30 november 2017

Lycksele kommun är en av de instanser som får lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Här lyfter Lycksele kommun fram E12:an, elektrifiering av Tvärbanan samt åtgärder i hamn och på land.


Ryttare på häst
Nytt avtal kring ridskolan

30 november 2017

Lycksele kommun ingår ett nytt avtal med Lappmarksryttarna gällande ridskoleverksamheten.


Bild på elever som tränar
Morgongympa på Södermalmsskolan

29 november 2017

Morgongympa innan skoldagen låter uppfriskande. Det har nu blivit verklighet på Södermalmskolan i Lycksele.


Samiska flaggan
Elsa Laula får egen samisk flaggdag

29 november 2017

För första gången firas den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden. Detta för att uppmärksamma frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi.


Skotercafé i byn Busjön
Lycksele vill införa landsbygdsråd

29 november 2017

Landsbygden och byarna är viktiga för Lycksele kommun. Det är kommunstyrelsen helt överens om. Därför vill kommunen inrätta ett Landsbygdsråd med fokus på landsbygdsrelaterade frågor.


Deltagare i rådet
”Det kan hända när vi minst anar det”

27 november 2017

Nya perspektiv, aha-upplevelser och inspiration. Så beskriver en av deltagarna Lyckseles första krishanteringsråd. 
Det blev många intressanta inspel när tjugo representanter från näringslivet, Lycksele kommun, polisen, landstinget och hemvärnet samlades för Lyckseles första krishanteringsråd.


Lyckseles kommunhus i vinterskrud
Nya besöksrutiner i kommunhuset

23 november 2017

För att kunna ge medborgarna ett ännu bättre bemötande investerar Lycksele kommun i ett passersystem samt modul för besöksregistrering. 


Uppåtgående pil
Fjärde plats i Tillväxtbarometer

21 november 2017

Lycksele kom på fjärde plats i årets tillväxtbarometer. Utifrån bokslut skapas ett tillväxtindex som gör att företagen i ett län kan jämföras med varandra. Nordmaling återfinns på första plats i Västerbottens län. 


Foto från rensgallret på Lycksele reningsverk
Världstoalettdagen

16 november 2017

Den 19 november infaller FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Hushållspapper är den vanligaste "fultorkningen" i Sverige. Bilden visar hur det ser ut i rensgallret på Lycksele reningsverk då det som spolats ner i toaletten inte lösts upp. 


Bild på deltagare i Kristinebergsvävstugeförening
Nominera ledare till Ledarstipendium

16 november 2017

Ledarstipendium delas ut till föreningsledare som gjort enastående insatser inom föreningslivet. Du kan skicka in förslag fram till och med den 15 december.


Kvällsöppet Återbruket

13 november 2017

Torsdag 16 november har Återbruket kvällsöppet.


Acon
Årets Tillväxtföretag - Acon

07 november 2017

En av utmärkelserna som delas ut under Guldkalaset är Årets Tillväxtföretag. I denna kategori är det kommunstyrelsens arbetsutskott som utser vinnaren. I år var det Acon som prisades. 


Bild på Günter Mårder under prologen
Att skapa attraktionskraft

06 november 2017

Attraktionskraft Lycksele var temat på årets upplaga av Guldkalaset. Alla föreläsningar under prologen var kopplade mot hur man behöver skapa attraktion för att lyckas och för att synas.


Se livets möjligheter - Psykeveckan 2017
Psykeveckan Lycksele 2017

06 november 2017

Den 6–9 november arrangeras Psykeveckan i Lycksele. Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang ska förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa öka. Årets tema är Acceptans och respekt. 


Sven Roosqvist
Ny ordförande i Tekniska nämnden

31 oktober 2017

Sven Roosqvist (S) blir ny ordförande i Tekniska nämnden. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags.


Inomhusfotboll
Dags att ansöka om tider i sporthallen

30 oktober 2017

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 1 december – 15 mars. 


Bild på gång och cykelväg vid MB
Gång- och cykelvägar under vintertid

26 oktober 2017

Under vintertid är gång- och cykelvägarna i Lycksele prioriterad vid snöröjningen och halka för att öka tillgängligheten för allmänheten. Lycksele kommun och Trafikverket ansvarar för olika gång-och cykelvägar.


Lärare och elever
Lämna din åsikt om skolan

13 oktober 2017

Just nu har alla vårdnadshavare i Lycksele kommun möjlighet att tycka till om sitt/sina barns förskola eller skola. Detta genom att svara på Skolinspektionens enkät.


bild på traktor som snöröjer
Din roll i kommunens arbete med snöröjning

12 oktober 2017

Hösten har kommit till Lycksele och vintern börjar närma sig med stormsteg. Du kan hjälpa kommunen i arbetet med snöröjning och halkbekämpning med några små enkla åtgärder.


Andelen barn i åldern 1-5 år är högre i Lycksele än genomsnittet i landet.
Över 30 miljoner kronor i överskott

12 oktober 2017

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun är fortsatt bra. Delårsrapporten per 31 augusti pekar på ett överskott på cirka 31 miljoner kronor. En av anledningarna är att andelen invånare i åldern 1-5 år stiger snabbare än genomsnittet i landet - vilket påverkar storleken på skatteintäkterna i det kommunala utjämningssystemet.


Lärare och elev
Högskolestudier kopplade till jobb

05 oktober 2017

Under två torsdagar i höst anordnas informationsträffar om högskolestudier kopplade till jobbmöjligheter i Lycksele kommun.


Vy över rampen på Lycksele återvinningscentral
Återvinningscentraler öppna 7 oktober

04 oktober 2017

Välkommen till någon av de tre återvinningscentralerna i kommunen nu på lördag. Lycksele Avfall och Vatten AB delar ut rullar med transparenta avfallssäckar till besökande.


Lekstund på förskola
Satsning på öppen samisk förskola

29 september 2017

I går var det premiär för öppen samisk förskola i Lycksele. Under tre torsdagar i höst träffas barn och föräldrar i en miljö som ska andas samiskt språk och samisk kultur.


Pingisbord vid Finnbacksskolan
Eleverna är med och påverkar skolans utemiljö

19 september 2017

Under september månad har arbetet med Finnbacksskolans utemiljö påbörjats. Tillsammans med eleverna på skolan arbetar man för att skapa en trivsam utemiljö.


Cyklist
Trafikantveckan – för hållbar transport

18 september 2017

Den Europeiska Trafikantveckan pågår nu runt om i Europa. En upplysningskampanj för att motivera medborgarna att cykla, gå och dela transporter med andra.


Medborgare tycker till
Framtidens centrum – vad vill du?

12 september 2017

Lycksele kommun vill veta dina visioner och idéer för att utveckla Lycksele centrum till en trivsam och attraktiv plats. I samband med "En dag på stan" fick vi in över hundra förslag men ännu finns tid att komma med inspel.


Anders Karlsson, NCC, Ola Gunnarsson, Lycksele kommun, Robin Berg, R&G Projektledning, Benny Karlsson, NCC
Ett steg närmare en multifunktionsbana

11 september 2017

Om ett år finns det en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele. Arbetet är igång och med hjälp av en drönare har det gjorts mätningar i det aktuella området. 


Bild på skog
Röjningsarbete Furuviksområdet

08 september 2017

Under september månad påbörjas röjningarbeten på Furuviksområdet. Sly kommer röjas bort för att öka ljusinläpp samt skapa ett tryggare och attraktivare område.


Bild på ett grått pantrör som sitter på en lyktstolpe
Satsning med självtömmande pantrör

07 september 2017

Sexton självtömande pantrör har placerats ut runt Lycksele, som en del i arbetet mot nedskräpning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en renare och finare stad.


Bild på gång- och cykelväg
Underhållsarbete gång- och cykelvägar

05 september 2017

I år gör vi underhållsåtgärder på gång- och cykelvägar inom Norrmalms och Norrängsområdet. Vägarna förstärks och förses med ny beläggning under september månad.


Illustration över körriktning. Vägen blir enkelriktad.
Gågatan öppnas för biltrafik

05 september 2017

Den 12 september blir gågatan i Lycksele gångfartsområde, det vill säga att den öppnas för biltrafik. Testperioden pågår fram till sista december 2017.


Symbol för varning
I dag testas signalen för VMA

04 september 2017

I dag, måndag den 4 september, testas signalen för viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Klockan 15:00 hör du signalen. 


Föreläsning
Arbetsmiljön är prioriterad i Lycksele

01 september 2017

Arbetsmiljöfrågan har hög prioritet hos Lycksele kommuns HR-enhet. I veckan arrangerades en arbetsmiljöworkshop för att lyfta frågan för beslutsfattare i kommunen.


Överblick av centrum
Framtidens centrum - Tävla med din idé!

23 augusti 2017

Lycksele kommun vill veta dina visioner och ideér för att utveckla centrum till en trivsam och attraktiv plats. Under En dag på stan, lördag 26 augusti kl. 11:00-15:00, finns vi på plats på torget för att höra vad du tycker. 


Porträtt på Ingela Gotthardsson
Ny kommunchef på plats i Lycksele

22 augusti 2017

Målmedveten, resultatinriktad, lugn och ambitiös. Det är ord som beskriver Lyckseles nya kommunchef. Lycksele kommuns kommunikatör har ställt några frågor till Ingela Gotthardsson för att få veta lite mer om personen som sedan den första augusti är vår kommuns högsta tjänsteperson. 


Elever i klassrum
Dags för skolstart

16 augusti 2017

Höstterminen 2017 börjar måndag den 21 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna.


Bild på träurna med nya växter i centrum
Nya områden och utsmyckningar skapas

11 augusti 2017

Nya utsmyckningar och träd i centrum samt restureringar av strand- och grönområden vid älven har påbörjats.


Bild på mobiltelefon
Sms vid planerade eller akuta vattenavstängningar

02 augusti 2017

Få sms till din telefon när det sker en planerad eller akut vattenastängning där du bor. Du kan lägga in flera adresser kopplat till din telefon om du har flera hushåll.


Gatubelysning
Gatubelysningen tänds för säsongen

26 juli 2017

Från och med den 31 juli tänds gatubelysningen i Lycksele.


Bild på stadens gågata
Detaljplan för gågatan är ute för samråd

14 juli 2017

Detaljplanen för gågatan är ute för samråd mellan den 14 juli och 31 augusti.


bild på sommarblommor
Sommarblommor med tema årstider

06 juli 2017

Nu är äntligen sommaren här och vad symboliserar sommaren bäst om inte blommor. Årets tema för Lyckseles sommarblomsplanteringar är årstider.


Blomma näva
Sommaröppettider i kommunen

28 juni 2017

Ändrade öppettider under sommaren i kundtjänst och semesterstängt hos budget- och skuldrådgivningen samt konsumentvägledningen.


Bild på ledamöter och presidiet i kommunfullmäktige
Aktuellt från Kommunfullmäktige 26 juni

26 juni 2017

Information från kommunfullmäktiges beslut gällande rambudget för 2018 och plan för 2019-2020 samt höjd avgift för fritidsanläggningar, bad och bowling.


Strandskyddstillsyn kring Lycksträsket

21 juni 2017

Under sommaren 2017 kommer verksamhet Myndighet att besöka fastigheter kring Lycksträsket för att bedöma efterlevnaden av strandskyddet.


Händer
Vård- och omsorgsavgift för växelboende

19 juni 2017

När man vistas på korttidsboende, och inte har någon hemtjänst sedan tidigare, debiteras en avgift på 65 kronor per dygn för omvårdnad. Avgiften infördes 1 juni i år. 


Bild på en grusväg som har nedsatt bärighet
Enskilda vägar är öppna för normal bruttovikt

16 juni 2017

Sedan i april har flera vägar varit nedsatta till 7 ton men de är nu öppna för normal bruttovikt. Bruttovikten för bärigheten har varit lägre under vårens tjärllossning.


Mötet hölls i stadshuset
Arbetsförmedlingens nyetablering i Lycksele har börjat

16 juni 2017

Nu har startskottet gått för Arbetsförmedlingens etablering av en ny enhet i Lycksele. Representanter från Arbetsförmedlingen, Lycksele kommun och lokala fastighetsägare har träffats för att diskutera nästa steg i etableringen. 


Feriepraktik 2017

12 juni 2017

I dag påbörjar många ungdomar i Lycksele sin feriepraktik.


Maja Wincent, Valter Carlsson
Fina resultat för Norrängsskolan

08 juni 2017

Norrängsskolan når fina kunskapsresultat, det visar skolans meritvärde på 240,3. 
- Alla har gjort sitt bästa och vi har bra lärare, säger eleven Maja Wincent. 


Studenter vid Lycksele Lärcentrum
Akademisk avslutning i Lycksele

08 juni 2017

I samband med det Akademiska årets avslutning uppmärksammades sju studenter i Lycksele.


Anna-Lena Danielsson
Lättare för anställda att utbilda sig

07 juni 2017

Nu blir det lättare för anställda att studera på grundnivå eller utbilda sig inom svårrekryterade yrken. Ett led i Lycksele kommuns arbete att stärka sin kompetensförsörjning.


Bild när studenter åker på flak runt centrum. Foto Nina Lindberg
Skolavslutningstider för kommunens skolor

05 juni 2017

Skolavslutningen närmar sig med stormsteg för alla elever i kommunens skolor. I Lycksele är det skolavslutningar onsdag 7 juni, torsdag 8 juni och fredag 9 juni.


Lilly Bäcklund, Mikael Sjöberg
Hundra nya arbetstillfällen i Lycksele

02 juni 2017

Arbetsförmedlingen startar upp ytterligare en enhet i Lycksele. En enhet med fokus på självservice och det digitala mötet. En etablering som ger uppemot 100 nya arbetstillfällen. 


Logotyp sommarläger
Anmälan stängd till Lycksele Sommarläger

01 juni 2017

I dag klockan 16:00 stänger anmälan för Lycksele Sommarläger 2017. Platser finns kvar för åldersgruppen 13-15 år.


Ishallen
Fortsatt föreningsdrift i ishallen

01 juni 2017

Lycksele kommun har beslutat att fortsätta med föreningsdrift av ishallen.


Stor publik framför scen
Skolavslutning på Torget

01 juni 2017

9 juni är det återigen dags att fira skolavslutningen med pompa och ståt. Årets huvudakt är dundersuccéen Tjuvjakt!


E12:an vid älven
Objekt till Länstransportplanen

31 maj 2017

Lycksele kommun har beslutat vilka objekt som man vill ska prioriteras i den kommande länstransportplanen.


Pengar
Ekonomisk prognos

31 maj 2017

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun ser fortsatt bra ut. Prognosen per 30 april pekar på ett överskott på cirka 30 miljoner kronor.


Bild från rapportens framsida
Konsumentvägledningen hanterar 250 ärenden årligen

30 maj 2017

Varje år gör Konsumentverket en analys om hur det ser ut med konsumentvägledning i varje kommun. I Lycksele köper man tjänsten av Storumans kommun som har ett samordningsansvar.


Utter
Lycksele har en ny barnvänlig maskot

23 maj 2017

Lycksele har en alldeles egen maskot som ska stärka synen på Lycksele som en familjevänlig plats. I dag tog den lille filuren klivet ut i rampljuset och vi säger hej till uttern Lyllo. 


Bild på folk som går på Utemässan
Dags för Utemässan 25-27 maj

23 maj 2017

På torsdag startar Utemässan. Det är ett av Lyckseles största arrangemang som bland annat innehåller hundutställningar, föreläsningar och motorsågsshow. För barnen finns det också ett barnland.


Logotyp sommarläger
Gratis sommarläger för barn och unga

18 maj 2017

Lycksele Kommun anordnar ett kostnadsfritt sommarläger på Gammplatsen 13 - 15 Juni för barn och unga mellan 6 - 15 år.
Temat för lägret är djur, natur, friluftsliv och rörelse. Gör din anmälan redan idag!


Flicka som håller i ett ark med samisk text
Unga samlas i Lycksele för språkbad

18 maj 2017

I veckan anordnas ett språkbad i Lycksele. Där träffas ungdomar från hela Västerbotten för att prata umesamiska och sydsamiska.


Skanska arbetar vid Djupskolavan.
E12:an vid Djupskolavan förstärks

16 maj 2017

Vägbanken vid Djupskolavan säkras nu upp. Under de närmaste dagarna kommer stora mängder av fyllnadsmaterial att fraktas till platsen. 


bild på skylt för gång och cykelväg
Stängd gång- och cykelväg mellan Ridhuset och Ponderosavägen

12 maj 2017

Delar av gång- och cykelvägen mot Lyckan, stråket mellan Ridhuset och Ponderosavägen, är stängd under mellan 15-24 maj. Alternativ väg för trafikanter kommer att vara skyltat under perioden. Detta är en del av det ledningsarbete som pågår vid Lycksträsket.


Johan Fellbrink tillagar sin tävlingsrätt.
Framgång i Swedish young chef award

11 maj 2017

Johan Fellbrink, elev vid Restaurangprogrammet på Tannbergsskolan, kom nyligen på andra plats i en av landets mest etablerade tävlingar för unga kockar - Swedish young chef award.


Bild på hur checklistan ser ut.
Checklista till alla hushåll

11 maj 2017

Krisberedskapsveckan är i full gång. I dag får alla hushåll i Lycksele en checklista i sin brevlåda. Där listas sådant som kan vara bra att ha hemma för att klara en kris. 


Bild på personer som arbetar åt Umlax. I förgrunden syns Anna-Carin Jonsson, vd.
Stora framgångar för Lyckseleföretag

10 maj 2017

I veckan har två Lyckseleföretag nått stor framgång. Budhas Kafferosteri har utsetts till Sveriges bästa kaffebar och Umlax till årets svenska livsmedelsexportör. Stort grattis! 


Bild på gång och cykelväg
Enkelt att cykla i Lycksele

09 maj 2017

I Lycksele tar du dig fram enklast med hjälp av cykel, det är nära till det mesta samt ett miljövänligt alternativ. Gång- och cykelvägarna utgår från Lycksele centrum vidare till de olika stadsdelarna.


Linda Orädd, beredskapssamordnare
Vi förstärker kommunens krisberedskap

05 maj 2017

Under 2016 har Lycksele kommun arbetat aktivt med att förstärka kommunens krisberedskap. Vi deltar även i regionala utvecklingsgrupper för att förstärka länets krisberedskap. 


Deltagare lyssnar på Anna Ekström
Frukostmöte om småföretagande och kunskapslyft

04 maj 2017

Betydelsen av småföretagande som välfärdsskapare pratades om vid förra veckans frukostmöte. Gymnasie- och kunskapsministern var även på besök och talade om det kunskapslyft som behövs.


Rusksele skola
Skolorganisation 2017-2018

03 maj 2017

Ledningsgruppen för Lycksele kommuns för- och grundskola har fastställt skolorganisationen för läsåret 2017 – 2018.


Bild på en sopmaskin
Sopning av gator och vägar

02 maj 2017

Äntligen är våren här och vårstädningen av våra gator och parker har påbörjats. Sopning efter vinterns halkbekämpning sker områdesvis i Lycksele.


Bild på gatubelysning i vårsolen
Nedsläckning av gatubelysningen inför sommaren

28 april 2017

Från och med den 1 maj släcks gatubelysningen i Lycksele och vi välkomnar det norrländska sommarljuset.


Bild på Ingela Gotthardsson
Ny kommunchef i Lycksele

25 april 2017

Rekryteringsprocessen är nu klar. Ingela Gotthardsson har erbjudits och tackat ja till att bli Lyckseles nya kommunchef.


Elever med olika modersmål på Forsdalaskolan
Sök modersmålsundervisning för läsåret 2017/2018

24 april 2017

Nu kan du söka modersmålsundervisning för läsåret 2017/2018. Modersmålsundervisning är frivilligt och erbjuds till elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Senast den 7 maj vill vi få in din ansökan.


Becknad tvätthall för bilar
Biltvättarhelg 22-23 april

20 april 2017

Du vet väl att man inte får fultvätta bilen? I helgen är det årets bilvättarhelg och vad hinner du göra medan du tvättar bilen på en biltvätt? Ta ett foto eller gör en kortfilm på max en minut. Dela och tagga den med #biltvättartid.


Bild på damer som solar och rollator samt rullstol
Hjälpmedel som du inte längre behöver

20 april 2017

Har du några hjälpmedel som du inte längre behöver? Rehabgruppen tar emot hjälpmedel som du inte längre använder. Det kan till exempel vara arbetsstolar, toaförhöjningar och rullstolar.


Två elever vann tävlingen
Lyckseleelever vann designtävling

13 april 2017

Två av Tannbergsskolans elever har vunnit första pris i den rikstäckande tävlingen Design Open.


Jennie Thorgren
Årets UF-lärare finns i Lycksele

10 april 2017

Tannbergsskolan är duktiga på ung företagsamhet. Mycket tack vare läraren Jennie Thorgren som utsetts till årets UF-lärare i Västerbotten. Hon kommer även att representera Västerbotten på SM i Ung Företagsamhet i Stockholm.


Nedsatt bärighet på enskilda vägar

10 april 2017

Klicka på länken för mer information.


Klockslag 12:00
Tyst minut i dag klockan 12.00

10 april 2017

I dag, måndag klockan 12.00, deltar Lycksele kommun i den nationella tysta minut som regeringen utlyst för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm den 7 april.


Bild från vinnande bidrag
Priset för bästa kortfilm gick till Norsjö

07 april 2017

I en tävling, anordnad av Samrådsgrupp Avfall i Västerbotten, söktes smarta, kluriga, spännande, roliga, enkla eller svåra kortfilmer på temat ”Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär”. Helt enkelt tips om hur vi kan göra vår planet till ett mer hållbart ställe. Tävlingen är nu avgjord och fyra bidrag belönas.


Snowboardåkare längst uppe i backen
Bocksliden är stängt för säsongen

06 april 2017

På grund av det milda vädret har man stängt Bocksliden för säsongen.


Ledningar utlagda vid gång- och cykelväg
Störning på gång- och cykelstig mellan Lycksele och Lyckan

05 april 2017

Begränsad framkomlighet mellan Skrabbtjärn och Lyckan på gång- och cykelväg på grund av schaktgrävning och nedläggning av ledningar. På grund av det milda vädret förekommer det även vakar på Lycksträsket där ledningsarbetet är slutfört.


Samråd gällande gallring på fastigheter

04 april 2017

Lycksele kommun planerar gallring på fastigheterna Lycksele 8:2, Furuvik 1:2 och Furuvik 1:2. 


Bild på Viktoria Karlsson från TM Konsult
Frukostmöte med tema infrastruktur

03 april 2017

I fredags var det frukostmöte med temat infrastruktur. Gruppdiskussion om brister i infrastrukturen, företagspresentation av TM Konsult och presentation av examensarbetet "Flytande bostäder i norr".


Sofie Halvarsson, Emma Ågrahn, lärare Norrängsskolan
Ny satsning ska stärka Norrängsskolan

31 mars 2017

Norrängsskolan tänker nytt. För att nå kunskapsmålen och främja en hälsosam arbetsmiljö för både lärare och elever ska legitimerade lärare fokusera på undervisningen medan en stödfunktion, en klassmentor, ska finnas med eleverna hela skoldagen.


Vy över Smedsberget
Smedsberget blir tillgängliga lägenheter

31 mars 2017

Socialnämnden i Lycksele och Lycksele Bostäder arbetar tillsammans med avveckling av Smedsbergets särskilda boende. Byggnaden ska successivt omvandlas till tillgängliga hyreslägenheter.


Bild på en backe i Bocksliden
Bocksliden är öppet helger

30 mars 2017

Från och med 29 mars är Bocksliden öppen på helgerna. Backarna är stängda tisdagar och torsdagar på grund av det milda vädret.


Isvägen i Siksele är stängd

28 mars 2017

Isvägen i Siksele är stängd. Klicka på länken för mer information.


Isvägen i Lycksele är stängd

27 mars 2017

Isvägen över Umeälven i Lycksele är stängd. Klicka på länken för mer information.


Earth hour rymden
Var med och agera för klimatet

23 mars 2017

På lördag den 25 mars är det Earth Hour, världens störta miljömanifestation. Mellan klockan 20.30 och 21.30 släcker kommunen ner centrumkärnan i Lycksele för att visa sitt engagemang i klimatfrågan.


VA-ledning påväg ner i vattnet
Arbete med vatten- och avloppsledningar vid Lyckan

14 mars 2017

Då isvakar förekommer på Lycksträsket ombeds personer som vistas på isen att vara aktsam, respektera och hålla avstånd till avspärrningarna. Vid cykel- och gångvägen vid Ponderosavägen pågår schakt- och borrningsarbete som kan medföra störning för trafikanter och förbipasserande.


barn pimplar
Lyckselenappet

07 mars 2017

På lördag är det dags för fjärde upplagan av Lyckselenappet - pimpeltävling på Umeälvens is i centrala Lycksele. Vi vill framför allt locka barn till att börja fiska, säger arrangörsklubbens ordförande Gunnar Eriksson.


Bild på cykelväg vid Umeälven
Lycksele är Västerbottens cykelhuvudstad

06 mars 2017

En mätningen som nyhetsbyrån Siren har sammanställt visar att Lycksele är den ort i Västerbotten som har flest meter cykelväg per invånare.


Foto på en frusen älv
Lycksele får pengar av SMHI för att arbeta med klimatanpassning

03 mars 2017

Lycksele kommun har, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Storumans kommun, tilldelats medel av SMHI för att utveckla ett webbaserat verktyg för klimatanpassning. 


Malin Fjellstedt, Pernilla Ahlström och Samuel Lundström
Chefer lär sig mer om psykisk hälsa

02 mars 2017

Chefer och ledare från kommunerna inom Region 8 höjer sin kompetens kring psykisk hälsa. En utbildningsinsats som uppskattas av deltagarna.
-  Det är positivt att vi tillsammans berör detta, säger Malin Fjellstedt, HR-specialist i Lycksele kommun.


Bild från vintermarknaden 2016
Vintermarknad 3-5 mars

01 mars 2017

I helgen 3-5 mars är det vintermarknad i Lycksele. Ungefär 12 000 besökare väntas besöka marknaden under de tre dagarna.


bild på människor och skotrar
Sportlovsaktiviteter 2017

01 mars 2017

Det finns massor av olika saker att göra i Lycksele under sportlovet. Vill du pyssla, åka skridskor, pimpla eller åka i pulkabacken i centrum? Här hittar du lovaktiviteter för barn och unga i Lycksele kommun.


När får vi bada igen?

01 mars 2017

Vi på simhallen får den frågan ganska ofta nu för tiden. Och visst längtar vi också efter att kunna bada, simma, basta och träffa alla trevliga badgäster igen i en fräsch och uppdaterad anläggning.


Glada mottagare av ledarstipendium

27 februari 2017

Ulla-Britt och Stig Renman, PRO Lycksele, har tilldelats 2016-års ledarstipendium.


Mattias Forsgren, Hotell Lappland
Vi vill veta vad du som företagare tycker

27 februari 2017

Svenskt Näringsliv undersöker nu hur företagsklimatet ser ut runt om i Sverige. Enkäten, som skickas ut till företagare och politiker, pågår fram till april. Vi hoppas att du svarar eftersom vi använder resultatet som ett verktyg för att bli bättre. 


Feriepraktik 2017

26 februari 2017

Nu kan skolungdomar lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar.


Ann-Mari Sandberg från Kreditgarantiföreningen
Information från morgonens frukostmöte

24 februari 2017

Kreditgarantiföreningen, arrangemanget Lyckselenappet och My's fotvård var några programpunkter på morgonens frukostmöte.


Ungdomar och bilar
Lyckad ungdomsdag på motorstadion

24 februari 2017

Ungdomsdagen på motorstadion blev uppskattad. 
- Många skratt och breda sladdar, säger Otilia Lindblad som är en av arrangörerna bakom Bilsportsdag för Ungdomar av Ungdomar.


Vinn ett Aktiebolag!

21 februari 2017

Har du en idé som du vill utveckla till ett företag, då ska du anmäla din idé nu.
Du får söka flera gånger om du har flera idéer.  


Populär pulkbacke i Lycksele centrum

16 februari 2017

På torget i Lycksele har arbetet kring den populära torgbacken nu påbörjats.


Bild på en grupp ungdomar
Kärleken är fri 2017

15 februari 2017

Kärlek, relationer och barnkonventionen står i fokus under temadagarna "Kärleken är fri" som genomförs för tredje året på Tannbergsskolan denna vecka.


Innebandymatch
Marknadscupen 2017

13 februari 2017

Hög tid att anmäla sig till Marknadscupen i Innebandy 2017. Sista anmälningsdag är 17 februari och cupen spelas 4 mars i Tannbergshallen


Bild på Sveriges nya sedlar
Lycksele kommun återställer underskott

09 februari 2017

Lycksele kommun gör ett rekordresultat 2016 med 41 miljoner kronor i överskott. Något som innebär att hela det ackumulerade underskottet från de senaste åren kan återställas.


Närbild på den samiska flaggan
100-årsjubileum av mötet i Tråante

06 februari 2017

I dag, måndag den 6 februari, firas Samernas nationaldag på torget i Lycksele. Där slår vi upp en storkåta och följer det nationella firandet på storbildsskärm.


Carl Bennet på besök i Lycksele
Carl Bennet besökte Lycksele

02 februari 2017

Finans– och industrimannen Carl Bennet har besökt Lycksele för att diskutera lärlingsanställning. Ett möte som ska generera fortsatt utveckling av Lyckseles  gymnasieskola.


Bild på konsulten Jan Johansson vid frukostmötet 27 januari 2017
Stort intresse för årets första frukostmöte

31 januari 2017

Centrumutveckling och tillväxtens faser och fasor var två av programpunkterna vid årets första frukostmöte. Vid mötet i fredags den 27 januari var utveckling ett återkommande ord.


Lycksele stadshus
Lycksele kommun söker kommunchef

31 januari 2017

Rekryteringsprocessen av ny kommunchef är i gång. Arbetet leds av kommunens samarbetspartner Ledarskaparna Chefsrekrytering OS. 


Bild på pil och text som visar på förändring
Förändringar för AllTeles internetkunder

30 januari 2017

AllTele byter från statiska IP-adresser till dynamiska den 31 januari. En förändring som berör dig som internetkund hos AllTele.


Motorsport
Bilsportsdag för ungdomar av ungdomar

30 januari 2017

Söndag 19 februari är det prova-på dag på motorstadion. Där får ungdomar som anmält sig chansen att lära sig mer om bilsport och dessutom får testa att köra en folkracebil. 


personer åker i slalombacken
Bocksliden håller öppet i helgen

27 januari 2017

På grund av det dåliga vädret var Bocksliden stängd den 26 januari men i helgen är anläggningen öppen som vanligt. 


Idrottsgalan 2016, fyra tjejer från Betsele IF
Idrottsgalan 2017 närmar sig

27 januari 2017

Om en vecka är det dags för årets upplaga av Idrottsgalan i Lycksele där 2016 års framgångar ska hyllas. Ett tillfälle för alla att ta del av en trevlig kväll i idrottens tecken. 


Bild på kvinna och barn som är utomhus
Ny film om det goda livet i inlandet

25 januari 2017

Film om det goda livet i Norrlands inland har premiär i samband med Västerbottensdagarna på Grand.


Älvsnära grönområde restaureras

25 januari 2017

Lycksele kommun planerar en upprustning av grönområdet nere på Gammplatsen mot Umeälven.


Feriepraktik 2017

23 januari 2017

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


Gruppbild på LYST-IT
Utökat samarbete med Storuman

20 januari 2017

Lycksele och Storumans kommuner har sedan 1 januari 2017 en gemensam IT-organisation, LYST-IT.


Håltagning i isen på Lycksträsket
Håltagning i isen på Lycksträsket

19 januari 2017

Lycksele avfall och vatten AB ska anlägga nya ledningar för dricksvatten och avlopp från Lyckan in till Lycksele tätort.

Just nu gör NCC besiktning av Lycksträsket. 


Skärmklipp på den nya webbplatsens startsida
Lycksele kommun lanserar ny webb

17 januari 2017

Välkommen till kommunens nya webbplats! Sidan har fått nya funktioner, nytt utseende och ett responsivt gränssnitt så det fungerar lika bra att surfa i mobilen och på surfplattan som med dator.


Istappar under brygga
AVA är ett bolag från och med 1 januari 2017

10 januari 2017

Från 1 januari 2017 är Avfall-, Vatten- och Avloppsenheten bolagiserad och heter numera Lycksele Avfall och Vatten AB.


Bild på vatten som forsar. Foto Emma Brander
Ansök om bygdemedel för 2017

02 januari 2017

Föreningar i Lycksele kommun kan ansöka om bygdemedel för 2017 till investeringar och projekt som främjar näringslivet eller service i bygden.


Gruppbild på personal som arbetat i 25 år åt Lycksele kommun
Anställda uppvaktas för 25 år i tjänst

22 december 2016

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år. I år var det 36 personer som uppmärksammades.


Höjt inkomsttak för maxtaxa

20 december 2016


Blåklockan kan bli trygghetsboende

20 december 2016


Stora investeringar väntar

20 december 2016


Gågatan öppnas tillfälligt

20 december 2016


Bild på fullmäktigeledamöter
Aktuellt från kommunfullmäktige

20 december 2016

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt öppna gågatan för biltrafik. Det var ett av de beslut som togs under fullmäktiges sammanträde i december.


Vinterns populära promenadspråk är öppen för säsongen

12 december 2016

Vintervägen över älven i Lycksele är nu öppen för säsongen.


Skolelever som äter nobellunch
Nobelfest på Forsdalaskolan

09 december 2016

I dag har det varit nobelfest på Forsdalaskolan. Ett tillfälle för skolan att uppmärksamma vikten av ny kunskap och uppfinningars betydelse.


Isvägen i Siksele är öppen för säsongen

08 december 2016

Isvägen i Siksele är öppen för 4 ton.


UF-företag visade upp sig på Guldkalasets prolog

24 november 2016

UF-företag från Tannbergsskolan visade upp sig vid prologen som också innehöll föreläsningar och mingellunch.Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 13 maj 2020