Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Trafik och infrastruktur

Blanketter och e-tjänster inom området trafik och infrastruktur.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Det finns även någon blankett som är kopplad mot vårt något av våra e-tjänsteverktyg. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten.

 

Bidrag gatu- och vägbelysning
Ansökan om bidrag för vägbelysning på enskilda vägar via e-legitimation
Ansökan om bidrag för vägbelysning på enskilda vägar

 

Bidrag enskild väg
Ansökan om bidrag för vägunderhåll på enskilda vägar
Ansökan om bidrag för vägunderhåll på enskild väg (flera sökande eller vägför) 

 

Bredband
Intresseanmälan för bredband

 

Färdtjänst
Ansökan om färdtjänst
Ansökan om riksfärdtjänstresa

 

Lokal trafikföreskrift
Ansökan om lokal trafikföreskrift

 

Motorvärmarstolpe
Hyra motorvärmarstolpe på Tannbergsskolan (länk till Blanketthimlen)

 

Parkeringstillstånd
Ansökan om parkeringstillstånd 
Läkarintyg för parkeringstillstånd 

 

Skolskjuts
Ansökan om skolskjuts


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 23 maj 2018