Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Näringsliv och arbete

Blanketter och e-tjänster inom området näringsliv och arbete.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Det finns även någon blankett som är kopplad mot vårt något av våra e-tjänsteverktyg. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten.

 

 

Starta livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Anmälan av livsmedelsverksamhet (länk till Blanketthimlen)

 

Tillståndsansökningar för alkohol 

Prövningsavgiften ska vara betald i förskott enligt gällande taxa till Lycksele Kommuns plusgiro 6 23 56-1 och ange konto 31170 -51-17700.  Kvitto/kontoutdrag på betald avgift ska bifogas ansökan. Handläggning av ärendet påbörjas inte innan avgiften är betald. Prövningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.


Ansökan för serveringstillstånd samt bilaga till ansökan 
Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd (slutet sällskap) 
Ansökan för gemensamt serveringsutrymme 
Ansökan för provsmakning för partihandlare och tillverkare 
Anmälan för serveringslokal cateringtillstånd 
Anmälan för upphörande av serveringstillstånd 
Anmälan för rätt att krydda spritdryck för servering som snaps 
Anmälan för ändring av serveringsansvariga personer 
Anmälan för provsmakning för tillverkare med stadigvarande tillstånd 
Anmälan för ändring av nuvarande serveringstillstånd   


Tillståndsansökning för tobak och folköl
Anmälan om tobaks- och folkölsförsäljning

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 1 mars 2017