Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kultur och fritid

Blanketter och e-tjänster inom området kultur och fritid.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Det finns även någon blankett som är kopplad mot vårt något av våra e-tjänsteverktyg. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten.

 

Bokning av lokaler och anläggningar
Länk till sida för bokning av anläggningar
Blankett för långtidsansökan för lokaler och anläggningar

 

Föreningsbidrag 

Länk till information och ansökan för aktivitetsstöd (sammankomstbidrag)
Länk till information och ansökan för lokalbidrag - hyrd eller egen lokal
Länk till information och ansökan för driftsbidrag till samlingslokaler
Länk till information och ansökan för skötsel- och anläggningsbidrag
Länk till information och ansökan för stimulansbidrag

Blankett för närvarokort (att fylla i på träningar och sammankomster)
Närvarokort gäller inte som ansökan till föreningsbidrag.

 

Graffiti och konstutövning
Ansökan för graffiti och konstutövning

 

Kulturbidrag
Blankett för ansökan om arrangemangsbidrag kultur
Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar

 

Lotteritillstånd
Blankett för ansökan om tillfälligt lotteritillstånd §16
Blankett för ansökan om registrering för lotteritillstånd §17
Blankett för redovisning av lotterier

 

Snabba pengar
Blankett för bidragsansökan om snabba pengar


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 1 februari 2018