Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kommun och politik

Blanketter och e-tjänster inom området kommun och politik.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Det finns även någon blankett som är kopplad mot vårt något av våra e-tjänsteverktyg. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten.

 

Bygdeavgiftsmedel
Blankett för ansökan om bygdeavgiftsmedel (länk till Länsstyrelsen)

Donationsfond
Blankett för ansökan om medel från Gustav och Nicolinas minnesfond

Medborgarförslag
Blankett för medborgarförslag via e-legitimation
Blankett för medborgarförslag

Minoritetsspråkmedel
Blankett för ansökan om minoritetsspråkmedel via e-legitimation
Blankett för ansökan om minoritetsspråkmedel


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 31 oktober 2017