Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Barn och utbildning

Här finns blanketter och e-tjänster inom området barn och utbildning. De flesta av våra blanketter som rör förskole- och fritidsverksamhet, grundskola, modersmålsundervisning, musikskolan och fristående förskola finns i vårt e-tjänsteverktyg Blanketthimlen.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten. Det finns även blanketter som är kopplade mot e-legitimation och våra olika e-tjänster. 

Förskola, familjedaghem (dagbarnvårdare) och fritidshem

Ansökan om att barnet/barnen får vara på förskolan under vårdnadshavarens ledighet

Schemaläggning och frånvaroanmälan (länk till Tempushome)
Via länken kan du få lösenord och logga in i tjänsten.

Anmälan av ändrade familjeförhållanden
Fullmakt att överföra information gällande mitt barn
Intyg vid ensam vårdnad
Ny inkomstredovisning för hushåll
Vårdnadshavares medgivande

 

Förskola och familjedaghem (dagbarnvårdare)
Ansökan om plats i förskola och familjedaghem
Ansökan om plats i enskild förskola
Ansökan om utökad tid
Anmälan om frånvaro från förskoleverksamhet
 
Ansökan om byte av förskola och familjedaghem
Uppsägning av förskola/familjedaghem

 

Språkförskola
Ansökan om plats på språkförskolan Pippi

 

OB-förskola
Ansökan om förskola på obekväm arbetstid

 

Privat/fristående förskola och familjedaghem

Ansökan om att starta en fristående förskola, familjedaghem eller fritidshem

 

Fritidshem och lovfritids
Ansökan om fritidshem
Ansökan om lovfritids
Blankett för uppsägning av fritidshem via e-legitimation
Blankett för uppsägning av fritidshem

 

Grundskola

Ansökan om befrielse från att delta i obligatoriskt inslag i undervisningen
Ansökan om uppskjuten skolplikt
Information och erbjudande om rättighet till extra skolår
In- och utflyttning och byte av skola
Intyg vid ensam vårdnad
Ledighetsansökan för elev
Ledighetsansökan för elev med e-legitimation
Vårdnadshavares medgivande

Information till föräldrar som rör skola och elever (Länk till InfoMentor)
Via länken kan du få lösenord och logga in i tjänsten.

Logga in på InfoMentor med e-legitimation

 

Grundsärskola

Anmälan för mottagande i grundsärskolan
Anmälan för utskrivning ur grundsärskolan

 

Modersmål

Ansökan om modersmålsundervisning/träning

Musikskolan

Anmälan till musikundervisning

Olycksfallsförsäkring barn

Länk till skadeanmälan

Obs! Det är den enskilde, föräldern eller eleven som själv söker ersättning från försäkringsbolaget, inte kommunen.

Glasögonskada för barn/elev i förskola och skola

Specialkost

Specialkost av medicinska skäl

Specialkost utan läkarintyg

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 23 januari 2018