Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Barn och utbildningHär finns blanketter och e-tjänster inom området barn och utbildning. De flesta av våra blanketter som rör förskole- och fritidsverksamhet, grundskola, modersmålsundervisning, musikskolan och fristående förskola finns i vårt e-tjänsteverktyg Blanketthimlen.

I menyn på denna sida finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten. Det finns även blanketter som är kopplade mot e-legitimation och våra olika e-tjänster. 

Blanketterna är sorterade efter skolform. Här återfinns även blanketter för modersmålsundervisning, musikskolan, specialkost och olycksfallsförsäkringen för barn och elever.

 

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 23 augusti 2017