Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


E-tjänster, blanketter och självservice

Vill du söka barnomsorg, hemtjänst, föreningsbidrag eller bygglovsanmälan? Här finns Lycksele kommuns blanketter och e-tjänster kategoriserade i ämnen och områden. 

En del blanketter kan du fylla i direkt via datorn och några behöver du skriva ut och fylla i för hand. För en del tjänster krävs e-legitimation för en säker identifiering.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas behandlas i vår databas. En inskickad blankett kan även registeras som inkommen handling och finns då tillgänglig i vårt digitala diariesystem. Om du vill få information om hur dina personuppgifter används eller om du vill ändra dessa kan du skriftligen begära det. Skicka din begäran till Personuppgiftsombudet, 921 81 Lycksele.

Ämne/Område

 
Barn och utbildning

Förskole- och fritidsverksamhet, Grundskola, Grundsärskola, Modersmål, Ledighetsansökan, Musikundervisning, Enskild förskola, Starta fristående förskola, familjedaghem eller fritidshem, Olycksfallsförsäkring


Bygga, bo och miljö

Trädfällning, Vatten, Avlopp, Slamtömning, Sotning, Brandfarliga varor, Explosiv vara, Avfall, Hushållsavfall, Kompostering


Kommun och politik

Bygdeavgiftsmedel, Medborgarförslag, Minoritetsspråkmedel


Kultur och fritid

Boka lokaler och anläggningar, Donationsfonder, Föreningsbidrag, Graffiti och konstutövning, Kulturbidrag, Lotteritillstånd, Snabba pengar


Näringsliv och arbete

Livsmedelsverksamhet, Alkoholtillstånd, Tillstånd för tobak och folköl, Värmepump 


Omsorg och stöd

Hemtjänst, Särskilda insatser, Bostadsanpassning, Försörjningsstöd, Inkomstförfrågan, Överförmyndare, God man


Trafik och infrastruktur

Bredband, Gatubelysning, Vägunderhåll enskild väg, Färdtjänst, Parkeringstillstånd, Skolskjuts, Motorvärmarstolpe TannbergsskolanKontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 5 september 2018