Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Trafik och infrastruktur

Avgifter och taxor inom området trafik och infrastruktur.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för anslutning och efteranslutning av bredband.

 

Bredband
Avgifter för anslutning till Lycksele stadsnät.

  • Anslutning i Lycksele tätort 9 500 kronor inklusive moms
  • Efteranslutning i byar * >= 9 500 kronor inklusive moms
  • Efteranslutning med mer än 120 meter till kopplingspunkt, kontakta kommunen för offert.
  • Anslutning företag, hyreshus eller lokal 15 000 kronor + 300 kronor per lägenhet eller lokal exklusive moms
  • Vid nyanslutning i byar, kontakta kommunen för offert.

* Kostnaden för efteranslutning i byarna är 1 000 kronor högre än vid nybyggnadstillfället. Dock lägst 9500 kronor.

Exempel: Byborna betalade vid utbyggnadstillfället 10 000 kronor. En efteranslutning kostar då 11 000 kronor. Om byborna i stället bara betalade 6 000 kronor vid utbyggnad så kostar efteranslutningen 9 500 kronor.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 17 mars 2017