Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Omsorg och stöd

Avgifter och taxor inom området omsorg och stöd.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för hemtjänst, larm, korttidsboende, dagverksamhet, måltider och fotvård.

 

Avgift för hemtjänst i ordinärt boende

Nivå 1: 690 kr/månad 
Städning/tvätt en gång per månad.

Nivå 2: 1 771 kr/månad 
Personlig omvårdnad upp till 2 gånger per vecka samt städ och tvätt en gång per månad.

Nivå 3: 2 089 kr/månad 
Personlig omvårdnad mer än två gånger per vecka samt städ och tvätt en gång per månad.

Larm i ordinärt boende       300 kr/månad (från och med 2012-09-01)

Växelboende                          115 kr/dygn i måltidskostnad 
                                                 67 kr/dygn i omsorgsavgift
Omsorgsavgiften ingår i kommunens maxtaxa.
Måltidstkostnaden ingår inte i kommunens maxtaxa.

Ledsagning                            100 kr/tillfälle (från och med 2018-08-01)

Dagverksamhet Solbacken, 
biståndsbedömd
     
               Dagavgift 67 kr/dag

Stugträffen                            Dagavgift 75 kr/dag

Särskilt boende                    Omsorgsavgift 2089kr/månad (mat ingår ej)

Måltidspriser

Matabonnemang                    3 447 kr/månad    

Matabonnemang Ho 80%      2 758 kr/månad

Matlåda, kontant                        46 kr/portion

Matlåda, levererad                     73 kr/portion

Matlådor lunch och 
middag levererad                      119 kr/dag

Besökande gäster                       75 kr/portion        

Färdtjänst
Taxa för färdtjänst


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 22 januari 2019