Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Näringsliv och arbete

Avgifter och taxor inom området näringsliv och arbete.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för alkohol, tobak och livsmedel.

 

Taxa alkohol och tobak
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2019 (utdrag ur taxa för miljö- och samhällsnämnden, Kf §90, 2016-10-30)

Taxa livsmedel
Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel 2018 (utdrag ur taxa för miljö- och samhällsnämnden, Kf §90, 2016-10-30)


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 28 mars 2019