Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Näringsliv och arbeteAvgifter och taxor inom området näringsliv och arbete.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för alkohol, tobak och livsmedel.

 

Taxa alkohol och tobak
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2017 (utdrag ur taxa för miljö- och samhällsnämnden, Kf §108, 2016-10-31)

Taxa livsmedel
Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel 2017 (utdrag ur taxa för miljö- och samhällsnämnden, Kf §108, 2016-10-31)


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 16 januari 2017