Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Bygga, bo och miljö

Avgifter och taxor inom området bygga, bo och miljö.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för bygglov, hyggesbränning, kärl- och slamtömning, miljöbalken, planverksamhet, sotning och vatten och avlopp. 

 

Bygglov

Taxa enligt plan- och bygglagen (utdrag ur taxa för Miljö- och samhällsnämnden, kf §90, 2017-10-30)

Hyggesbränning
Kostnaden är 1200 kronor exklusive moms per anmälan. 
För anmälan som inte är komplett och fordrar merarbete debiteras timersättning. 

Kärl- och slamtömning
Taxa för avfall 

Kärl för en-/tvåfamiljshus (utdrag ur Avfallstaxan)

Slam - enskild brunn/tank (utdrag ur Avfallstaxan)

Miljöbalken
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (utdrag ur taxa för Miljö- och samhällsnämnden, kf §90, 2017-10-30)

Planbesked, planhandläggning och planupprättande
Taxa för planverksamhet (utdrag ur taxa för Miljö- och samhällsnämnden, kf §90, 2017-10-30)

Sotning
Taxa för sotning

Vatten och avlopp
Taxa för vatten- och avlopp

Brukningsavgift vatten och avlopp (utdrag ur Vatten och Avloppstaxan)


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 25 mars 2019