Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Tätortsnära skog

Skogen är viktig för människas hälsa och fyller många viktiga funktioner. Forskning visar att vi mår bra av att vara ute i skog och natur.  

Den tätortsnära skogen är skogsområden på kommunens mark som finns inom Lycksele tätort. Skogen fyller många viktiga funktioner både för naturen, djurlivet och klimatet men även för oss människor. Det är framförallt upplevelser, motion, lek, svamp- och bärplockning och djurlivet som är viktiga och är en del i kommunens målbild kring de tätortsnära skogarna.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 19 juni 2019Kontakt


Parker och lek

Frågor gällande parker, lekplatser, utsmyckningar, träd, trädfällning, graffiti och konstutövning