Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Detaljplan för Humlan 2 och 3ANTAGEN DETALJPLAN

Miljö- och samhällsnämnden har 2017-03-24 beslutat anta detaljplan för Humlan 2 och 3 inom Lycksele tätort

Ny detaljplan syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel, besöksanläggningar och verksamheter inom planområdet. Utöver detta syftar planen till att medge utökad byggrätt inom fastigheten Humlan 2. Planen avser att möjliggöra en bred och varierad markanvändning.


Uppdaterad den 24 mars 2017