Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

På gång

Detta händer just nu:

Höst 2018/vinter 2019: Utredning av flera långsiktiga utvecklingskoncept. Åtgärderna varierar i komplexitet och utredningsnivå och kan därför förväntas ta olika lång tid. 

Vinter 2018/2019: Förstudie strandpromenad längs med Umeälven mellan Gammplatsen och befintlig gång- och cykelväg (E12 bro) har genomförts och finns att ta del av här. 

Vinter 2018/vår 2019: Kommunens gatu- och parkenhet utreder möjliga åtgärder för Tjärhovettomten. Åtgärder som exempelvis utveckling av befintlig parkeringsyta, grönytor och en informationsskylt mot Blå vägen E12.


Uppdaterad den 7 november 2018