Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

På gång

Detta händer just nu:

Vår 2018: Förstude strandpromenad längs med Umeälven mellan Gammplatsen och befintlig gång- och cykelväg (E12 bro).

Sommar/höst 2018: Utredning av olika långsiktiga utvecklingskoncept.

Maj/juni 2018: Under maj och juni månad pågår ett utsmyckningsarbete av kommunens gatu- och parkenhet med fokus på utökad grönstruktur och sittplatser på gågata och torg.


Uppdaterad den 27 juni 2018