Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

På gång

Detta händer just nu:

Höst/vinter 2018/2019: Utredning av olika långsiktiga utvecklingskoncept. Åtgärderna varierar i komplexitet och utredningar kan därför förväntas ta olika lång tid. 

Vinter 2018/2019: Förstudie strandpromenad längs med Umeälven mellan Gammplatsen och befintlig gång- och cykelväg (E12 bro) har genomförts och planeras att publiseras inom kort. 

Vinter/vår 2018/2019: Kommunens gatu- och parkenhet utreder möjliga åtgärder för Tjärhovet tomten. Åtgärder som utreds är bland annat utveckling av befintlig parkeringsyta, grönytor och en infoskylt mot Blå vägen E12.


Uppdaterad den 7 november 2018