Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Svenska myndigheter har satt upp ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Mätningen bör ske i två månader någon gång mellan 1 oktober och den 30 april. Mätningen bör ske av laboratorier som är ackrediterade för mätning, dessa listas hos Swedac: Ackrediterade laboratorier

Det kommunala dricksvattnet är kontrollerat och eventuellt radon har luftats bort. Du som har en egen brunn bör däremot göra en egen radonmätning. Även kommunens skolor och förskolor har kontrollerats med avseende på radon.

Kommunen tillhandahåller ingen mätutrustning för radonmätning men vi kan hjälpa till och besvara frågor om radon samt radonmätning.

 

 


Uppdaterad den 7 juni 2018Kontakt


Verksamhetsområde Myndighet, Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor

Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor