Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas arbete att förhindra olägenhet för människors hälsa.

Miljö och samhällsnämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och verksamhetsområde  Myndighet bedriver hälsoskyddsarbetet på uppdrag av nämnden. I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Myndighet handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 19 juni 2019Kontakt


Miljöinspektör

telefon 0950-166 00