Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Energi och klimatKlimatpåverkan till följd av en ökad växthuseffekt betraktas som det allvarligaste miljöproblemet i världen. Det är framförallt människans förbränning av fossila bränslen som ökat halten av växthusgaser i atmosfären.

Miljöfrågor handlar också om ekologisk hållbarhet. Målet är ett gott liv för alla inom ramen för vad miljö och natur tål. Ekosystemen ger oss en mängd nyttiga tjänster som mat, vattenrening, nedbrytning mm. Vi behöver robusta ekosystem för att kunna ha ett gott liv.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 16 januari 2017