Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Brandskydd och räddningstjänst

Räddningstjänsten har information om hur du kan förebygga bränder och andra vanliga olyckor för att höja din och din familjs säkerhet och trygghet. Både hemma och på fritiden.

Här kan du läsa mer om till exempel bostadssäkerhet, utrymning vid brand, eldning utomhus och sotning.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Ingrid Sjöberg
Uppdaterad den 7 juni 2018Kontakt


Räddningstjänsten Lycksele

Bergstigen 7