Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Alf Nilssons miljöprisAlf Nilsson har gett Lycksele kommun förtroendet att förvalta och administrera utdelandet av Alf Nilssons miljöpris under tio års tid. Prissumman per år är 50 000 kronor och vänder sig till personer, företag eller organisationer med anknytning till Lycksele.

2016 var första året som prisets delades ut och då gick priset till Pingstkyrkans secondhandbutik med motiveringen att butikens återbruk bidrar till Lyckseles kretsloppsarbete.

Under oktober månad kan du nominera personer, företag eller organisationer som du tycker ska uppmärksammas för sitt arbete. Senast den 31 oktober måste din nominering lämnas in. 

Vi söker dig som i egenskap av din egen person, ditt företag eller representant i en organisation har gjort särskild insats inom miljöområdet och som leder till en bättre miljö eller som kan förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och /eller hälsorisker i Lycksele kommun.


Uppdaterad den 9 oktober 2017Kontakt


Verksamhetsområde Myndighet


Lycksele kommun