Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Försäkringar

Lycksele kommun har olycksfallsförsäkring för barn i förskola och skola. Från och med januari 2018 är barn och elever försäkrade genom Protector försäkringar.

Vänligen observera att det är den enskilde vårdnadshavaren eller eleven som ska göra skadeanmälan, inte kommunen. Skadeanmälan görs till Protector försäkringar via länken nedan. Välj skada på person, därefter kommunolycksfall.

Telefonnummer till Protector: 08-410 637 00. 

Försäkringsvillkor

Länk till skadeanmälan


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 24 januari 2019