Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Läsårstider 2019/2020

Utbildningsnämnden fastställde 6 december 2018 läsårstiderna 2019/2020 enligt nedan:

Elevernas läsår           
                 
  Höstterminen 2019:          
Måndag 19 augusti 2019 - fredag 20 december 2019 85 dgr  
                 
                 
  Vårterminen 2020:          
Måndag 13 januari 2020- Onsdag 10 juni 2020 93 dgr  
                 
  Elevernas lovdagar        
  Måndag 28 oktober 2019- Fredag l november (höstlov v.44) 5 dgr  
  Måndag 2 mars 2020 - Fredag 6 mars 2020 (sportlov v10) 4 dgr  
  Tisdag 14 april 2020- Fredag 17 april 2020 (påsklov v.l6) 4 dgr  
  Torsdag 30 april 2020       1 dag  
  Fredag 22 maj 2020       1 dag  
                 
                 
Lärarnas arbetsår:          
Måndag 12 augusti 2019 - fredag 20 december 2019 94 dgr  
Torsdag 9 januari 2020 -Tisdag 16 juni 2020 100 dgr  
                 
Lärarnas kompetensutvecklings- och planeringsdagar
Måndag 12 augusti 2019- Fredag 16 augusti 2019 5 dgr  
                 
Måndag 28 oktober 2019- Torsdag 31 oktober 2019 4 dgr  
                 
Torsdag 9 januari 2020- fredag 10 januari 2020 2 dgr  
                 
Torsdag 30 april 2020     1 dag  
                 
Torsdag 11 juni 2020- Tisdag 17 juni 2020 4 dgr  
                 
Planerings- och utbildningsdagar i förskola och fritidshem
                 
Förskolans planerings- och utbildningsdagar (4 st)   
    Måndag 26 augusti 2019        
                 
                  Fredag 22 november 2019      
                 
                  Måndag 3 februari 2020      
                 
                  Fredag 29 maj 2020        
                 
Fritidshemmens planerings- och utbildningsdagar (2 st)
     Måndag 26 augusti 2019        
                 
                   Måndag 3 februari 2020      
                 

 


Uppdaterad den 12 december 2018