Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Terminer, lov och ledighet

Utbildningsnämnden beslutar om kommunens läsårstider. Läsårstiderna för 2020/2021 kan ni ta del av här.

I menyn hittar du läsårstiderna 2020/2021. Här kan du även läsa hur du går tillväga vid ledighetsansökan.

Läsårstiderna för 2021/2022 fastställs vid Utbildningsnämndens sammanträde i december 2020.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 12 augusti 2020