Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Stöd till barn och elever

Barn- och elevhälsan i Lycksele Kommun är en sammanhållen verksamhet som omfattar alla barn och elever från förskolan upp till gymnasiet. Det stöd som barn- och elevhälsan kan ge innefattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Sedan ett antal år tillbaka finns också logopedkompetens i kommunen.

I stödet till barn och elever prioriteras tidiga insatser, vilket innebär att barns behov av stöd ska upptäckas redan i förskolan. Det handlar även om att vidta åtgärder i ett tidigt skede när behov av stöd uppstår. Utifrån en helhetssyn och känsla av sammanhang ska barn- och elevhälsan medverka till att utveckla en god lärandemiljö för alla barn och elever.

I menyn på denna sida finns mer information om kommunens stödfunktioner för barn och elever.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Nina Lindberg
Uppdaterad den 20 december 2016Genvägar