Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Särskola och Lärvux

Särskolan är en egen obligatorisk skolform och är anpassad för barn med utvecklingsstörning. Särskolan är sammansatt av två undervisningsformer, grundsärskolan och träningsskolan.

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 20 december 2016