Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Skolskjuts

Enligt skollagen är kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lycksele kommun har flera skolor i byarna och tätorten. Varje skola har ett upptagningsområde som eleven ska bo inom för att beviljas skolskjuts. I genvägarna finns kartor, skolskjutsregler och information om busskort.

För elever som är nya i skolan eller inte haft skolskjuts tidigare måste en ansökan skickas in till kommunen innan skolskjuts kan beviljas.

Skolskjuts avser resa till och från skolan med linjetrafik. Om det inte finns linjetrafik i området ni bor ordnar kommunen med skolbil. I vissa fall kan även självskjutsning bli aktuellt när föräldrar ingår avtal med kommunen och själva kör sitt barn till och från skolan mot ersättning.

Om eleven åker skolskjuts med taxi men inte behöver resa varje dag ska skjutsen avbokas. Det gör ni genom att lämna in ett schema där ni fyller i vilka dagar eleven ska åka med skolskjutsen - en ifyllningsbar mall finns i genvägarna. Schema ska även lämnas in om eleven har växelvis boende, och då är det viktigt att ni anger från vilken adress resorna gäller.

Om elevens skolkort tappas bort eller går sönder kontaktar ni kundtjänst i stadshuset.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 3 juli 2018Kontakt


Trafikplanerare


Borttappat skolkort

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig.

telefon 0950-166 00