Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Information inför sommaren

Efter en lång vinter börjar vi nu närma oss sommarmånaderna. På denna sida finns information och saker att tänka på inför sommarens ledigheter, för dig som är förälder till barn i förskolan eller hos dagbarnvårdare.

 

Sommarförskola
Sammanslagningen av förskolorna är under vecka 28-31 (9/7-3/8).
Alla barn som behöver plats då är på Forsdala förskola.
Lokala lösningar i byarnas förskolor kan förekomma.

Schemaläggning i Tempus

* Senast onsdag 2 maj vill vi att ni ska ha lagt in i Tempus vilka veckor barnet ska vara ledigt under sommaren. 
* Schematider för veckorna 28-31 ska vara registrerade i Tempus senast söndag 3 juni. Vi vill även att ni så tidigt som möjligt lägger in schematider och eventuell ledighet under veckorna 24-27 så tidigt som möjligt, då detta underlättar för verksamheternas planering.Observera att det fr.o.m. 4 juni är låst att lägga schema i Tempus vecka 28-31. Eventuella ändringar ska meddelas direkt till personalen. Om inget schema finns inlagt för v. 28-31 den 4 juni förväntar vi oss att barnen är lediga. Om du inte kan registrera lediga veckor under sommaren före 2/5, och schema för v.28-31 innan 3/6, p.g.a. att du inte fått schema av din arbetsgivare måste du meddela personalen på din förskola detta.


Gäller endast barn som börjar förskoleklass till hösten
Barn som börjar i förskoleklass till hösten går på sin förskola t.o.m. v 27, samt eventuell sommarförskola v 28-31 om behov finns. Fr.o.m. v 32 börjar de blivande förskoleklassbarnen på sin skolas fritidshem.

Taxa under sommaren
Under veckorna 28-31 betalar man för den schematid som är registrerad, även om barnen inte är på förskolan. Nyttjar man mer tid än den schemalagda betalar man för den nyttjade tiden.

Under månaderna juni-augusti görs inget avdrag för allmän förskola. Till skillnad från fritidshemmen är det i förskolan ingen avgiftsfri månad under sommaren. Istället betalar man minimiavgiften på 100:- under den månad/månader där barnen har ingen, eller så liten närvaro att kostnaden inte når upp i 100:-. I övrigt enligt timtaxan.


Uppdaterad den 26 mars 2018