Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Barn och utbildning

Bild på barn som studerar

Barn, skola och utbildning omfattar verksamheter som riktar sig till barn, unga och vuxna i ett livslångt lärande.

Förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass och grundskola
Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern 1-5 år.
Fritidshem till barn i åldern 6 till 12 år, som har behov av omsorg före och efter förskoleklassen eller grundskolan. Förskoleklassen vänder sig i första hand till 6-åringar och i grundskolan går barn mellan 7 och 16 år.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Tannbergsskolan, anordnar ett flertal utbildningar med varierande program. Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som är över 20 år eller har en avslutad gymnasieutbildning men saknar kunskaper i en del ämnen.

Musikskola
Vi i Lycksele är mycket stolta över vår kommunala musikskola. Många gånger grunden för det breda musikutbudet vi har i kommunen.

Kalender

 
Information inför sommarförskolan och sommarfritids

Tid: 10 juli 2017 - 06 augusti 2017

Under veckorna 28-31 är förskolorna och fritidshemmen sammanslagna. Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Ingrid Sjöberg
Uppdaterad den 19 december 2016